M. Antonowicz: na spadek konkurencyjności kolei wpływa wiele czynników

M. Antonowicz: na spadek konkurencyjności kolei wpływa wiele czynników

01 czerwca 2017 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Opłaty za dostęp do infrastruktury w Polsce są wysokie i jest to jeden z kilku czynników, które wpływają na obniżenie konkurencyjności kolei w stosunku do transportu drogowego – uważa Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP SA.

Fot. Marek Mosiński

W dokumencie „Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju”, ogłoszonym przez Radę Ministrów zdiagnozowano jaki wpływ na konkurencyjność transportu kolejowego ma poziom stawek dostępu do infrastruktury. Od 2013 r. po wyroku Trybunału UE stawki dostępu spadły o 20 proc., ale później znowu zaczęły rosnąć. Obecnie stawki te wynoszą średnio ok. 14 zł za kilometr. Mimo obniżenia opłat nadal słychać opinie, że stawki PLK są zbyt wysokie.

– Zajmujemy jedno z pierwszych miejsc w Europie, jeśli chodzi o wysokość stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, zarówno w przewozach towarowych, jak i pasażerskich. W ujęciu międzygałęziowym udział kolei w przewozach towarowych spada. Nie jest to ciekawa sytuacja w związku z czym niektórzy mówią, że stawki dostępu są zbyt wysokie. Nie do końca się z tym zgadzam bo wpływ na tę sytuację ma wiele czynników, a stawki są jednym z nich. Natomiast jeśli chodzi o przewozy pasażerskie, to widzimy lekkie ożywienie, które określam "efektem Pendolino", szczególnie jeśli chodzi o przewozy PKP Intercity – powiedział dr Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP SA podczas Debaty z Kurierem.

Polska implementowała dyrektywę unijną o dostępie do infrastruktury, natomiast od lipca zacznie obowiązywać rozporządzenie dotyczące kosztów bezpośrednich, w którym opisano zasady dostępu. Jak zaznaczył ekspert z Akademii Leona Koźmińskiego na świecie stosowane są dwie metody obliczania kosztów dostępu do infrastruktury. – Pierwsza to tzw. Formuła Ramsaya, według której trzeba przełożyć koszty na te segmenty, w których elastyczność cenowa jest mała. Druga formuła to zasada kosztów bezpośrednich, związana z kosztem przewozu ładunku na następny kilometr. Są dwie metody: krótkookresowe i długookresowe koszty krańcowe. Polska zbliża się do stosowania metodyki kosztów bezpośrednich – zauważył Mirosław Antonowicz.

Polska w porównaniu z innymi krajami Europy jest państwem, w którym kolej, zwłaszcza w segmencie przewozów pasażerskich odgrywa niewielką rolę. Co gorsza od dwudziestu kilku lat widoczny jest spadek pracy eksploatacyjnej na polskiej sieci kolejowej. Dotyczy to zarówno przewozów towarowych, jak i pasażerskich. Stawka dostępu jest jednym z czynników wpływających na mniejszą konkurencyjność kolei.