Z Wrocławia do Wołowa i Głogowa po nowych torach

Z Wrocławia do Wołowa i Głogowa po nowych torach

09 czerwca 2017 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe za 62,5 mln zł przebudują 25 km torów na dolnośląskim odcinku Nadodrzanki. Inwestycja przyczyni się do lepszej obsługi podróżnych, podniesie prędkość pociągów oraz umożliwi przewóz cięższych ładunków towarowych.

Fot. Mzopw, Wikimedia

Zasadniczy zakres robót związany jest z kompleksową wymianą toru nr 1 na dwóch odcinkach - pomiędzy Wołowem a Małowicami Wołowskimi i Grębocicami a Głogowem. Zostaną zamontowane nowe szyny i podkłady. PLK wymienią rozjazdy i zainstalują nowe urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów. Zakres prac obejmuje także modernizację urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów. Na 12 przejazdach kolejowo-drogowych położonych na szlaku Wołów – Małowice Wołowskie zostanie wymieniona nawierzchnia.

Poprawią się warunki odprawy podróżnych. Zrewitalizowanych zostanie 7 peronów w: Orzeszkowie, Małowicach Wołowskich, Grębocicach i Krzeptowie. Perony będą wyższe ułatwiając dostęp do pociągów. Zostaną wyposażone w nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne. Zamontowane zostanie nowe oświetlenie. Przebudowane dojścia do peronów zapewnią dostęp do kolei osobom niepełnosprawnym.

Dzięki inwestycji zlikwidowane będą ograniczenia prędkości i polepszy się jakość usług przewozowych. Nowy tor umożliwi ruch pociągów z maksymalną prędkością do 120 km/h (towarowych do 100 km/h oraz prowadzenie ciężkich składów towarowych (o nacisku na oś do 221 kN). Również odnowione obiekty inżynieryjne (w tym 2 wiadukty i 1 most) zostaną dostosowane do zwiększonej prędkości i obciążeń pociągów.

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z konsorcjum firm: InfraSilesia i Transkopol na realizację zadania „Wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny szlak Wołów – Małowice Wołowskie oraz Grębocice - Głogów" realizowanego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 273 na odcinku Wrocław – Głogów”.

Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w sierpniu br. Prace zostaną ukończone w listopadzie przyszłego roku. Inwestycja wartości 62,5 mln zł finansowana jest ze środków budżetowych.

PODZIEL SIĘ