PLK pracuje nad nowym portalem i aplikacją dla podróżnych

PLK pracuje nad nowym portalem i aplikacją dla podróżnych

12 czerwca 2017 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

PLK pracuje nad nową odsłoną Portalu Pasażera oraz aplikacji mobilnej Rozkład Kolejowy, które będą bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych i zaoferują więcej informacji i nowe możliwości.

Fot. PKP PLK

PKP PLK posiada stronę www.portalpasazera.pl oraz aplikację mobilną Rozkład Kolejowy, na których zarządca infrastruktury podaje informacje dla podróżnych. Strony te  były tworzone w latach 2011-2012 i mają mało atrakcyjną szatę graficzną. Ponad to nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, na co zwróciła uwagę grupa posłów i posłanek Nowoczesnej.pl, którzy chcą by PLK przeprowadziła audyt dostępności cyfrowej.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, podczas prac na portalem i aplikacją PLK skupiono się na gromadzeniu danych do informacji pasażerskiej, a dopiero w kolejnych latach aplikacje modyfikowano pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych. Sytuacja ta ma się jednak wkrótce zmienić. Od lutego 2016 r. PKP PLK SA współpracuje z Fundacją widzialni.org w zakresie dostosowania swoich rozwiązań informatycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– W ramach tej współpracy pracownicy tworzący oprogramowanie m.in. odbyli profesjonalne szkolenie w zakresie metod i środków dostosowywania oprogramowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zdobyta na szkoleniu wiedza i umiejętności są wykorzystywane w pracach implementacyjnych nad dostosowaniem aplikacji do różnych stopni niepełnosprawności, zgodnie z otrzymanymi wskazaniami i sugestiami – zapewnił Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w odpowiedzi na interpelację posłów Nowoczesnej.pl

PKP PLK SA chce poprawić dostępność informacji na swoich stronach internetowych dla osób niepełnosprawnych. Zapewnić to mają nowe odsłony Portalu Pasażera i aplikacji Rozkład Kolejowy, nad którymi obecnie trwają prace.

– Nastąpi zmiana szaty graficznej, dostępnych funkcjonalności, poprawa dostępu dla osób niepełnosprawnych, w tym dostosowanie Portalu Pasażera do standardu WCAG 2.0. Zaimplementowane zostaną nowe funkcje takie jak np.: Znajdź pociąg, Szybkie połączenia oraz nowa graficzna prezentacja Trasy pociągu. W nowym rozwiązaniu nastąpi także ujednolicenie wszystkich platform mobilnych – napisał Kazimierz Smoliński.

PLK może w zakresie udostępniania informacji pasażerskiej osobom niepełnosprawnym wzorować się na działaniach m.in. Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, która otrzymała certyfikaty świadczące o dostępności dla podróżnych o szczególnych potrzebach. 

PODZIEL SIĘ