PKP Informatyka i KUL zawarły porozumienie o współpracy

PKP Informatyka i KUL zawarły porozumienie o współpracy

13 czerwca 2017 | Źródło: PKP Informatyka
PODZIEL SIĘ

PKP Informatyka oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski zawarły porozumienie o współpracy w zakresie sfery edukacyjnej, naukowo-badawczej, CSR oraz projektów międzynarodowych.

Fot. PKP Informatyka

Głównym celem porozumienia jest przygotowanie nowej specjalności studiów – cyberbezpieczeństwo – na studiach I stopnia oraz podyplomowych. Kierunek miałby w sposób nowatorski kształcić specjalistów z zakresu bezpieczeństwa IT.

Porozumienie sygnowali ks. prof. Antoni Dębiński, JM  Rektor KUL oraz Tomasz Miszczuk, prezes PKP Informatyki

Utworzenie nowego kierunku studiów, będzie finansowany ze środków UE w ramach innowacyjnego projektu. Projekt o dofinansowanie zostanie przygotowany wspólnie przez KUL i PKP Informatykę. Absolwenci nowego kierunku cyberbezpieczeństwo będą odbywać praktyki i staże zawodowe w PKP Informatyce.

W dalszej perspektywie współpraca mogłaby objąć utworzenie laboratorium oraz inkubatora cyberbezpieczeństwa, edukację w zakresie bezpieczeństwa sieciowego, czy uruchomienie projektu badawczego, socjologiczno-ergonomicznego związanego z wykorzystaniem biletomatów przez osoby z pogranicza wykluczenia cyfrowego.

PODZIEL SIĘ