PLK: nasz cennik jest zgodny z przepisami

PLK: nasz cennik jest zgodny z przepisami

30 czerwca 2017 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

PKP PLK nie zgadza się z zarzutami ZNPK dotyczącymi proponowanego cennika opłat za dostęp do infrastruktury i twierdzi, że opłaty te naliczono prawidłowo.

Fot. PKP PLK

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych zaapelował do Prezesa UTK o odrzucenie cennika opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej PKP PLK. Zdaniem organizacji cennik ma nieprawidłową strukturę wewnętrzną i w „rażący sposób” narusza obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego i krajowego, a także pozostaje w sprzeczności z prawomocnym orzecznictwem sadów powszechnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. ZNPK twierdzi, że PLK zawyża stawki dostępu do infrastruktury kolejowej na skutek wliczania do bazy kosztowej kosztów, które nie mogą być do tej bazy wliczone. Wysokie opłaty za dostęp do infrastruktury są jednym z czynników ograniczających konkurencyjność kolei w ujęciu międzygałęziowym – stwierdzili uczestnicy Debaty z Kurierem.

Zarządca infrastruktury odrzuca krytykę ZNPK. W opinii PKP PLK, przedłożony Prezesowi UTK projekt cennika 2017/2018 nie narusza obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego i krajowego.

– Informacje na temat kosztów całkowitych przytaczane przez ZNPK są niewiadomego pochodzenia, są również istotnie zaniżone. Ponadto, ZNPK porównuje koszty przyjęte do kalkulacji stawek z cennika 2017/2018 z kosztami przyjętymi do cennika 2013/2014 -  sprzed 4 lat. W naszej ocenie, od rozkładu jazdy pociągów 2013/2014 nastąpiła stabilizacja poziomu stawek jednostkowych za udostępnianie infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PLK – powiedział Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK.

19 kwietnia 2017 r. projekt cennika został przedstawiony na posiedzeniu Rady Przewoźników, w którym uczestniczyli również przedstawiciele przewoźników stowarzyszonych w ZNPK. W ramach prezentacji, przedstawiono przewoźnikom przykłady tras pociągów, dla których przewiduje się zwiększenie opłaty oraz takich tras pociągów, dla których przewiduje się zmniejszenie opłaty. PKP PLK oczekuje obecnie na decyzję Prezesa UTK ws. zatwierdzenia cennika.