Kto utrzyma infrastrukturę WiFi w pociągach Dart i Flirt3

Kto utrzyma infrastrukturę WiFi w pociągach Dart i Flirt3

05 lipca 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

PKP Intercity opublikowało zapytanie ofertowe dotyczące wyboru firmy, która utrzyma infrastrukturę WiFi stanowiącą wyposażenie 20 pociągach Dart oraz 20 składów FLIRT3. Na oferty spółka czego do 14 lipca 2017 r.  

Fot. Dominik Skudlarski

Zamawiający przewiduje realizację usługi w okresie 12 miesięcy, przy czym istnieje możliwość przedłużenia umowy o kolejne 6 miesięcy jako prawo opcji.

Przewoźnik planuje przeprowadzić dwa etapy postępowania. W etami I nastąpi ocena formalna, merytoryczna oraz handlowa ofert wstępnych złożonych przez oferentów . Do etapu II zostanie zakwalifikowanych maksymalnie trzech oferentów, którzy spełniają wszystkie kryteria formalne i w etapie I otrzymają najwyższą ilość punktów.

Do zakresu czynności wykonawcy należeć będzie m.in.: monitorowanie i diagnostyka sieci WiFi oraz realizowanych za pośrednictwem kar SIM łączy dostępowych do Internetu, identyfikacja przyczyn występujących problemów z brakiem usługi lub jej słabą jakością, naprawy i wymiany uszkodzonego sprzętu a także przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych.

W ramach wymagań SLA utrzymywane będą całodobowe służby techniczne, których czas reakcji na awarię w trakcie kursowania pociągu to 1 godzina a czas usunięcie awarii -24 godziny.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2017 o godzinie 14.30. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

PODZIEL SIĘ