Wspólne świadectwo bezpieczeństwa dla zarządcy i przewoźnika

Wspólne świadectwo bezpieczeństwa dla zarządcy i przewoźnika

14 lipca 2017 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych i niższa opłata za wydanie łączonego świadectwa bezpieczeństwa – to efekt grudniowej nowelizacji Ustawy o transporcie kolejowym.

Fot. Przemysław Szkatuła

Po zmianie przepisów ustawy o transporcie kolejowym przedsiębiorca będący jednocześnie zarządcą infrastruktury i przewoźnikiem kolejowym może wystąpić o wydanie jednego wspólnego świadectwa bezpieczeństwa.

O jedno świadectwo bezpieczeństwa może wystąpić przedsiębiorca, który zarządza drogami kolejowymi:

  • kolei wąskotorowych,
  • funkcjonalnie oddzielonymi od reszty systemu kolei (przeznaczonymi do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych, lub wpisanymi do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów),
  • eksploatowanymi wyłącznie w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych i okolicznościowych,
  • stanowiącymi infrastrukturę prywatną,
  • posiadającymi status bocznicy kolejowej.

Do togo funkcję przewoźnika powinien realizować wykonując przewozy po własnych drogach wymienionych powyżej lub po torach stacyjnych wyznaczonych przez innego zarządcę do obsługi przewozów na infrastrukturze :

  • eksploatowanej wyłącznie w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych i okolicznościowych,
  • stanowiącej infrastrukturę prywatną lub
  • posiadającej status bocznicy kolejowej.

Występując o wydanie jednego świadectwa należy złożyć mniej dokumentów niż występując o dwa osobne świadectwa bezpieczeństwa. Za łączone świadectwo bezpieczeństwa płaci się tylko raz. Oszczędności w takim przypadku wynoszą od 500 do 5000 zł.

Szczegóły dotyczące nowej procedury znajdują się w karcie usługi.

PODZIEL SIĘ