Jak po modernizacji zmieni się dworzec w Kobylnicy

Jak po modernizacji zmieni się dworzec w Kobylnicy

14 lipca 2017 | Źródło: PKP SA
PODZIEL SIĘ

Blisko 40 osób wzięło udział w warsztatach kreatywnych dotyczących planowanej modernizacji dworca w Kobylnicy k. Poznania. W spotkaniu wzięli udział m.in. podróżni, mieszkańcy, przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych, społecznicy. Każdy z obecnych miał szansę przedstawić swoje oczekiwania względem planowanej inwestycji.

Fot. Wojciech Czombik, commons.wikimedia.org

Uczestnikom przedstawiono zakres planowanego przedsięwzięcia, które ma być skoordynowane z samorządową inwestycją budowy węzła przesiadkowego. Następnie wszyscy wzięli udział w badaniu preferencji oraz dyskusji dotyczącej funkcji związanych z obsługą podróżnych, a także możliwości wprowadzenia dodatkowych funkcji komercyjnych i społecznych na dworcu. Zaproponowano m.in. zorganizowanie punktu pocztowego i paczkomatu na terenie budynku. Mówiono również o rewitalizacji przestrzeni przydworcowej oraz stworzeniu tam miejsc do oczekiwania na pociąg. Sugerowano także, aby na terenie zmodernizowanego obiektu pojawiły się biletomaty.

Uczestnicy zwracali uwagę na ważne aspekty związane z bezpieczeństwem korzystania obiektu w Kobylnicy oraz z zapewnieniem pełnej dostępności dla wszystkich grup pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi i seniorów. Na zakończenie warsztatów każda grupa przedstawiła efekty swojej pracy, co pozwoliło zestawić i ocenić poszczególne pomysły.

- Biorąc pod uwagę rozwój ruchu aglomeracyjnego w regionie oraz plany Gminy dotyczące utworzenia przy dworcu dodatkowych funkcji transportowych, powstający tam węzeł mobilności ma szansę stać się modelowym, kompaktowym rozwiązaniem dla podróży w modelu transportu kombinowanego np. poprzez łączenie przejazdu rowerem, autobusem i pociągiem. Takie rozwiązania pomogą usprawnić system komunikacji publicznej i ograniczyć koszty związane z podróżowaniem samochodem  – zwraca uwagę Artur Fojud, moderator warsztatów z PKP SA.

Spotkanie rozpoczyna proces konsultowania z mieszkańcami planowanej inwestycji. Uczestnicy warsztatów otrzymają wkrótce możliwość dostępu do specjalnej grupy na portalu społecznościowym, gdzie uzyskają bieżące informacje o postępach w projekcie, będą mogli zadawać pytania oraz przesyłać swoje spostrzeżenia i uwagi.

PODZIEL SIĘ