Torpol i Budimex z najkorzystniejszą ofertą w przetargu na remont odcinka linii 133

Torpol i Budimex z najkorzystniejszą ofertą w przetargu na remont odcinka linii 133

17 lipca 2017 | Źródło: Torpol
PODZIEL SIĘ

Spółka Torpol poinformowała, że oferta złożona przez nią działającą jako lider konsorcjum i spółkę Budimex w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe postępowaniu dotyczącym remontu odcinka Trzebinia – Krzeszowic przedstawia najkorzystniejszy dla inwestora bilans kryteriów ceny, czasu realizacji i okresów gwarancji.

Fot. Torpol

Cena oferty w ramach przetargu ograniczonego pt. „Realizacja robót budowlanych w ramach przetargu nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110 – 46,700 linii nr 133)”  wynosi 597,4 mln zł netto tj. 734,7 zł brutto. Udział Torpolu w realizacji prac w ramach tego zamówienia oraz wynagrodzeniu wynosi 50 %.

Termin realizacji robót budowlanych wskazany w złożonej ofercie został określony na 27 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia inwestycji, a okres gwarancji jakości i rękojmi za wady został określony na 72 miesiące.

Kryterium wyboru oferty w przetargu stanowią całkowita cena brutto (waga 80 %) oraz czas realizacji (waga 10 %) oraz okres gwarancji (waga 10 %). Złożona przez konsorcjum oferta jest najkorzystniejsza pod względem całkowitej ceny brutto i czasu realizacji, a dla kryterium okresu gwarancji jest identyczna z drugą złożoną ofertą.

Obecnie trwa analizowanie złożonych ofert.

 

PODZIEL SIĘ