Nowe prawo ma zliberalizować rynek przewozów wojewódzkich

Nowe prawo ma zliberalizować rynek przewozów wojewódzkich

24 lipca 2017 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przekazało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która zakłada szersze stosowanie przetargów przez organizatorów transportu. MIB chce także wesprzeć połączenia „stykowe”.

Fot. Przemysław Szkatuła

Zgodnie z proponowaną nowelizacją umowy w zakresie przewozów wojewódzkich zawarte ze spółką Przewozy Regionalne i spółkami samorządowymi w trybie bezprzetargowym będą ważne do 2030 r. Nowe przepisy wymuszają na organizatorach stosowanie zasady konkurencyjnego przyznawania umów. To efekt m.in. rozmów z Komisją Europejską, które odbyły się przed rozpoczęciem przez Brukselę procedury badania zgodności z prawem pomocy publicznej dla Przewozów Regionalnych. Jako jeden z warunków udzielenia zgody na dokapitalizowanie tej spółki zawarto szerszą liberalizację polskiego rynku kolejowego m.in. poprzez wyłanianie przewoźników świadczących usługi publiczne w przetargach.

W transporcie kolejowym zawieranie umów w trybie bezprzetargowym możliwe będzie na dotychczasowych zasadach do 24 grudnia 2023 r. W przypadku umów zawieranych między 3 grudnia 2019 r. a 24 grudnia 2023 r. okres obowiązywania umowy nie będzie mógł przekraczać 10 lat.

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zakłada nałożenie na organizatora obowiązku udostępniania zainteresowanym podmiotom informacji istotnych do przygotowania oferty w przetargu na świadczenie usług przewozowych w tym informacji dotyczących specyfikacji infrastruktury.

– Zgodnie z powyższą regulacją zarządcy infrastruktury kolejowej będą zobowiązani do wspierania organizatora w uzyskaniu wszystkich istotnych danych dotyczących specyfikacji infrastruktury – napisano w uzasadnieniu projektu.

Nowelizacja zakłada także, że ministerstwo infrastruktury ma zawrzeć w Planie transportowym zalecenia dla samorządów w zakresie przejazdów pociągów lokalnych do najbliższej stacji w województwie sąsiednim aby umożliwić podróżnym przesiadki do pociągu. Obecnie nie wszędzie jest to możliwe. Na przykład między Szepietowem województwie podlaskim a Małkinią w województwie mazowieckim nie kursują pociągi lokalne. Nowelizacja zakłada przekazanie samorządom środków z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie takich przewozów. Ponad to Prezes UTK będzie kontrolował zgodność umów zawieranych przez marszałków województw z Planem Transportowym przygotowanym przez MIB.

Prawo unijne pozwala organizatorowi transportu zlecanie przewozów własnemu podmiotowi na odcinki wychodzące poza granicę jednostki samorządu terytorialnego do najbliższej stacji w regionie sąsiednim.

 

PODZIEL SIĘ