PKP Intercity kupi nowe lokomotywy. Spółka ogłosiła przetarg

PKP Intercity kupi nowe lokomotywy. Spółka ogłosiła przetarg

31 lipca 2017 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Ruszył wyczekiwany przetarg PKP Intercity na dostawę nowych lokomotyw. Narodowy przewoźnik zamówi 20 pojazdów o maksymalnej prędkości eksploatacyjnej co najmniej 160 km/h. Zamówienie zawiera prawo opcji na zakup kolejnych 10 lokomotyw. 

Fot. Przemysław Szkatuła

Przetarg jest jednym z etapów realizacji strategii taborowej PKP Intercity do 2020 roku, która zakłada zakup 40 lokomotyw: 30 lokomotyw elektrycznych, w tym 20 lokomotyw jednosystemowych z prędkoscią maksymlną 160 km/h i 10 lokomotyw wielosystemowych z prędkością maksymalną 190 km/h oraz 10 lokomotyw spalinowo-elektrycznych. 

Ogłoszony właśnie przetarg dotyczy 20 pojazdów jednosystemowych, które będą wykorzystywane w ruchu krajowym. Spółka zawarła w zamówieniu prawo opcji na zakup kolejnych 10 lokomotyw. Wraz z dostawą pojazdów PKP Intercity zamawia także usługi utrzymania pojazdów na okres 126 miesięcy oraz usługę przeszkolenia maszynistów.

Spółka stawia duże wymagania co do niezawodności nowych lokomotyw. PKP Intercity wymaga świadczenia usług utrzymania, a także napraw gwarancyjnych lokomotyw w sposób gwarantujący zachowanie gotowości technicznej na poziomie co najmniej 95% od początku eksploatacji do zakończenia serwisu poziomu P4 i współczynnika niezawodności na poziomie co najmniej 95% kwartalnie. Maksymalna liczba zdarzeń powodujących utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych ma wynosić nie więcej niż 3 w cyklu 250 tys. km.

O wyborze dostawcy decydować będą głównie kryteria kosztowe. Cena i stawka za świadczenie usług utrzymania stanowią łącznie 70% kryterium wagi oceny. Co ciekawe jako jedno z kryterium oceniania ofert przyjęto maksymalną prędkość eksploatacyjną czyli spółka dopuszcza zakup lokomotyw jadących powyżej 160 km/h. Jednak kryterium to ma małe znaczenie (10% wagi oceny) więc nie wiadomo czy producenci będą oferować szybsze lecz droższe pojazdy.

Pozostałe kryteria oceniania ofert to współczynnik niezawodności taboru (3%), współczynnik gotowości technicznej (4%), maksymalna liczba zdarzeń powodujących utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych w cyklu 250 tys. km (3%) i termin dostawy pojazdów (3%).