Oferty na Dąbrowę Górniczą Strzemieszyce znowu powyżej kosztorysu

Oferty na Dąbrowę Górniczą Strzemieszyce znowu powyżej kosztorysu

09 sierpnia 2017 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe podały listę ofert w powtórzonym przetargu na modernizację stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce. Podobnie jak w poprzednim, unieważnionym postępowaniu wartości ofert przekroczyły kosztory.

Fot. MOs810 CC BY-SA 4.0

PLK po raz drugi próbuje wyłonić w przetargu prowadzonym w trybie „zaprojektuj i buduj” firmę, która wykona modernizację układu torowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione w czerwcu z powodu przekroczenia kosztorysu zamawiającego przez najlepszą ofertę złożoną przez konsorcjum ETF Polska. PLK po wyroku KIO odrzuciły wóczas tańszą ofertę spółki ECO Baza, której postawiono zarzut rażąco niskiej ceny. Po ponownym rozpatrzeniu ofert PLK zdecydowały się unieważnić postępowanie i rozpisać przetarg na nowo. 

W powtórzonym przetargu PLK na realizację inwestycji zamierzały przeznaczyć 16,9 mln zł brutto. Do przetargu zgłosiło się dziesięciu oferentów. Wszystkie oferty przekroczyły kosztorys zamawiającego. Poniżej przedstawiamy listę ofert wraz z wartościami brutto.

  • Siltor, wartość oferty – 17,9 mln zł
  • ECO Baza – 18,2 mln zł
  • Infrakol – 18,4 mln zł
  • PRB TOR – 20,5 mln zł
  • ETF Polska 20,8 mln zł
  • KZN Rail 21 mln zł
  • Torkol – 21,2 mln zł
  • Svietelsky Rail Polska 21,3 mln zł
  • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury w Krakowie – 21,9 mln zł
  • Transkol – 24 mln zł

PLK planuje przebudować rozjazdy, nawierzchnię kolejową i peron dwukrawędziowy na stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce. W ramach inwestycji powstanie także nowa nastawnia kontenerowa. 

PODZIEL SIĘ