Przewozy Regionalne wysyłają podlaskie EN57AL na naprawy P4

Przewozy Regionalne wysyłają podlaskie EN57AL na naprawy P4

17 sierpnia 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Oddział Podlaski Przewozów Regionalnych ogłosił przetarg na wykonanie napraw okresowych na czwartym poziomie utrzymania (P4) wraz z pracami dodatkowymi dla 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57AL. Na oferty spółka czeka do końca sierpnia.

Fot. wrotapodlasia.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) pojazdów EN57AL-1544, EN57AL-1555 oraz EN57AL-1551. W ramach postępowania wykonawca zrealizuje wszystkie prace w zakresie przewidzianym w Dokumentacji Systemu Utrzymania  (DSU),  Dokumentacji  Techniczno  Ruchowej  (DTR)  pojazdu  i  zainstalowanych  w  nim urządzeń oraz „Instrukcji o utrzymaniu pojazdów kolejowych z napędem Pt-5, a ponadto pomaluje poszycie pudła i pokryje go powłoką antygraffiti, wymieni uszkodzona tapicerkę, a także odkamieni i wypłucze zbiorniki wody oraz instalację układu sanitarnego.

W ramach prac dodatkowych w trakcie naprawy wykonawca będzie musiał m.in.: dostosować oznakowania naprawianych pojazdów do aktualnych wymogów poprzez montaż tablic czołowych, bocznych oraz kierunkowych a także wyposażyć pojazd w: kompletną sieć do bezprzewodowego dostępu do Internetu dla podróżnych, system dynamicznej informacji pasażerskiej z monitorami LCD i wyświetlaczami LED, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny składu, system zliczania pasażerów oraz punktualności.

Dodatkowo wykonawca wyposaży naprawiane elektryczne zespoły trakcyjne w instalację umożliwiającą zamontowanie automatów biletowych (2 automaty biletowe na jeden pojazd) oraz gniazda USB przeznaczone do ładowania urządzeń elektronicznych.

Zamówienie nie jest podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  Firmy biorące udział w postępowaniu powinny wpłacić wadium w wysokości 100 tys. zł.

Termin realizacji zamówienia wynosi 75 dni kalendarzowych dla każdego z pojazdów z zastrzeżeniem, że czynności związane z naprawą składów EN57AL-1544 oraz  EN57AL-1555 zostaną rozpoczęte w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy, natomiast naprawa składu EN57AL-1551 zacznie się 30 listopada 2017 r.

Przy wyborze oferty, które można składać do 31 sierpnia, przewoźnik weźmie pod uwagę dwa kryteria: cenę – waga 90% oraz termin realizacji zamówienia – waga 10%.

PODZIEL SIĘ