Pesa z najtańszą ofertą na dostawę 71 EZT-ów dla Kolei Mazowieckich

Pesa z najtańszą ofertą na dostawę 71 EZT-ów dla Kolei Mazowieckich

21 sierpnia 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Koleje Mazowieckie otworzyły oferty w rekordowym przetarg na dostawę 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Przewoźnik na zakup 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych zamierzał wydać 2,79 mld zł brutto.  

Fot. Newag

Przedmiotem zamówienia ogłoszonego w czwartek 1 czerwca 2017 r. było zawarcie umowy ramowej na dostawy nawet 71 sztuk fabrycznie nowych ezt. Koleje Mazowieckie chcą kupić 61 pociągów pięcioczłonowych i 10 jednostek dwuczłonowych. Oprócz dostaw pociągów przewoźnik w ramach przetargu kupi symulatory szkoleniowe, części zamienne, a także zamówi usługi serwisowania pojazdów.

Mazowiecki przewoźnik przeznaczył na zamówienie 2,79 mld zł brutto. W postępowaniu wzięły udział trzy podmioty Newag, Stadler oraz konsorcjum Pesa Bydgoszcz wraz z  ZTNK Mińska Mazowiecki. Najtańsza okazała się oferta konsorcjum z Pesy z ZNTK Mińsk Mazowiecki, która opiewa kwotę 2,17 mld zł. Stadler zaoferował cenę 2,21 mld zł brutto. Najdroższa okazała się oferta nowosądeckiego Newagu – 2,73 mld zł brutto.

W przeciwieństwie do przetargów przeprowadzonych przez innych producentów w zamówieniu Kolei Mazowieckich cena nie będzie kluczowym warunkiem branym pod uwagę, gdyż stanowić będzie jedynie 20% wagi oceny ofert.  (15% wagi to cena symulatora pojazdów pięcioczłonowych i 5% dwuczłonowych). Pozostałe kryteria to: koszt utrzymania pociągów 5-członowych (21% wagi), koszt utrzymania pojazdów dwuczłonowych (7% oceny), cena serwisu P4 (2%), współczynnik efektywności pociągów (10 i 3% wagi), a także trwałość kół napędnych i tocznych, współczynnik zdolności przewozowej, liczba stałych miejsc siedzących i układ osi napędowych. Łącznie kryteria kosztowe stanowią 50% kryterium oceny ofert. 

Pociągi mają być dostarczone do 2023 r. Na każdy dostarczony pojazd KM oczekują gwarancji jakości na okres 48 miesięcy od czasu dostarczenia pojazdu.

PODZIEL SIĘ