NaviRail - wydarzenie integrujące branżę transportową

NaviRail - wydarzenie integrujące branżę transportową

22 sierpnia 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W Szczecinie w dniach 18-19 października 2017 r. odbędzie się konferencja NaviRail 2017, organizowana przez Kuriera Kolejowego w celu zbudowania platformy wymiany poglądów przedstawicieli środowisk biznesowych związanych z transportem kolejowym, drogowym, żeglugą morską i śródlądową oraz centrami logistycznymi.

Fot. Teraz Odra

W Radzie Programowej (posiedzenie z dnia 27 czerwca 2017 r. w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście) wzięli udział przedstawiciele firm i instytucji, takich jak: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Urząd Żeglugi Śródlądowej, Uniwersytet Szczeciński, PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Cargo, CSL Internationale Spedition, Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy, OT-PORT Świnoujście oraz Stowarzyszenie „Odrą w Świat”.

Wynikiem tego spotkania jest uzgodniona problematyka zaplanowanych podczas konferencji debat, m.in.:

  • Znaczenie portów w Szczecinie i Świnoujściu dla Europy Środkowo – Wschodniej;
  • Efektywność ekonomiczna współczesnych łańcuchów transportowych;
  • Inwestycje w infrastrukturę transportową stymulatorem gospodarki;
  • Innowacyjna gospodarka morska;
  • Usprawnienie obsługi interesariuszy portu i ułatwienia dostępu dla przedsiębiorców.

Wszystkie informacje odnośnie konferencji będą aktualizowane na bieżąco na stronie internetowej www.navirail.pl. Organizatorem wydarzenia jest Kurier Kolejowy.

PODZIEL SIĘ