Sytuacja ZUE pokazuje, że inwestycje kolejowe wchodzą w okres boomu

Sytuacja ZUE pokazuje, że inwestycje kolejowe wchodzą w okres boomu

24 sierpnia 2017 | Źródło: Grupa ZUE
PODZIEL SIĘ

Grupa ZUE zanotowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 107,8 mln zł oraz stratę netto w wysokości ok. 15 mln zł. Pomimo zanotowanych strat grupa pozytywnie ocenia perspektywy na kolejne okresy.

Fot. Grupa ZUE

Jak donosi spółka - na poziom przychodów ze sprzedaży, jak również na pozostałe wyniki finansowe w I półroczu duży wpływ miał sygnalizowany wcześniej przez Zarząd Spółki wczesny etap realizacji nowo pozyskanych kontraktów z aktualnej perspektywy unijnej. Wygrane przetargi, w dużej mierze w konwencji „projektuj i buduj” nie generowały jeszcze w tym roku znaczących kwot sprzedaży. Jednocześnie w I półroczu Grupa ZUE kończyła realizację kontraktów pozyskiwanych w ubiegłym roku na trudnym rynku ofertowym, co przełożyło się na niższe zrealizowane marże.

Spółka od początku 2017 r. podpisała umowy na roboty budowlane na łączną kwotę ponad 1,4 mld zł, a aktualna wartość obecnego portfela zamówień Grupy ZUE wynosi 1,51 mld zł. Dodatkowo ZUE złożyło najkorzystniejsze oferty w przetargach o wartości 725 mln zł. Po podpisaniu umów na ww. kontrakty łączny portfel zamówień wyniesie ponad 2,2 mld zł. Posiadany potencjał pozwala na dalszą działalność akwizycyjną w obszarze nowych zleceń na kluczowych dla Spółki rynkach. Szacunkowa wartość przetargów, w których obecnie uczestniczy ZUE wynosi ok. 3,7 mld zł.

Beneficjentem dynamicznego wzrostu rynku kolejowego jest również segment handlowy w Grupie ZUE – spółka Railway gft Polska zwiększyła kilkunastokrotnie portfel zamówień w stosunku do I kwartału 2017. Jednocześnie dostawy materiałów na nowo pozyskane kontrakty Grupy ZUE zostały zabezpieczone poprzez podpisanie długoterminowych umów, co dodatkowo uodparnia grupę na ewentualne zawirowania na tym rynku.

Warto odnotować, że od początku 2017 r. Grupa ZUE rozbudowała swoje zaplecze techniczne m.in. o 10 wagonów wyposażonych w ruchomą platformę typu TMS-40.01, przeznaczając łącznie na inwestycje 17,4 mln zł. Spółka jest również w trakcie odbioru kolejnych maszyn takich jak żuraw kolejowy Krupp Ba 166 wraz z platformą BA 816, czy palownice PV 15 RPR. Trwają też negocjacje na zakup wagonów do transportu podkładów kolejowych. W dalszym ciągu grupa zwiększa również swój potencjał kadrowy.