290 mln zł na modernizacji linii Szczytno - Ełk

290 mln zł na modernizacji linii Szczytno - Ełk

28 sierpnia 2017 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Krótszy czas dojazdu do mazurskich miejscowości wypoczynkowych, bardziej komfortowe stacje i przystanki, poprawa przepustowości linii i punktualności połączeń oraz zwiększenie dostępności transportu kolejowego – to planowane efekty prac na 112 km linii Szczytno – Ełk. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały dziś w Ełku umowę o wartości 290 mln zł na realizację projektu.

Fot. PKP PLK

- Efektem podpisanej dziś umowy na linię Ełk – Szczytno będą dobre podróże  w regionie i większe możliwości dla transportu towarowego. Sprawna realizacja Krajowego Programu Kolejowego pokazuje, że rząd konsekwentnie przywraca i tworzy na Warmii i Mazurach lepsze możliwości komunikacji i likwiduje wykluczenie komunikacyjne - mówi wiceminister Jerzy Szmit z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

- Dzisiaj PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały trzy umowy o łącznej wartości ponad 430 mln zł z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W Ełku umowę na linię Ełk - Szczytno za 290 mln zł i dwie umowy na Podlasiu: Lewki – Hajnówka za 77 mln zł oraz Białystok – Bielsk Podlaski za 63 mln zł. Tym samym wartość podpisanych w tym roku umów przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekroczyła 13 mld zł. Dziś podpisane umowy obejmują prawie 200 km linii, a ich efektem będą nie tylko krótsze podróże, ale także 34 zmodernizowane stacje i przystanki – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych.

Modernizacja linii pozwoli skróci się czas przejazdu pociągów pasażerskich w relacji Szczytno – Ełk o ok. 1h 22 min. (z 2h 54 min. do ok. 1h 32 min.) oraz w relacji Olsztyn – Szczytno – Ełk o ok. 1h 22 min. (z 3h 33 min do ok. 2h 11 min.). To zakładany efekt prac, które zwiększą przepustowość linii i zlikwidują ograniczenia prędkości, uniemożliwiające obecnie możliwości dobrych podróży. Na 112 km odcinku zostaną wymienione tory oraz wyremontowane mosty i przepusty. Zwiększona zostanie prędkość pociągów pasażerskich do 120 km/h. Zyskają również przewozy towarowe, gdyż składy będą mogły jechać do 80 km/h.

W ramach inwestycji zmodernizowane będą stacje: Szczytno, Drygały, Spychowo, Pisz oraz przebudowanych 14 przystankach. Powstanie także nowy przystanek Pisz Wchód. 

Modernizacja linii Ełk – Szczytno to kolejny etap prac na linii nr 219 z Olsztyna do Ełku. Na odcinku Olsztyn - Szczytno linia została zrewitalizowana w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. „Prace na linii kolejowej nr 219 Szczytno – Ełk” realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wykonawcą jest firma TORPOL S.A. Wartość umowy 289 532 384 zł netto. Dofinansowanie UE wynosi 85%.Czas realizacji 24 miesiące.

PODZIEL SIĘ