DCT Gdańsk przebuduje swoją bocznicę kolejową

DCT Gdańsk przebuduje swoją bocznicę kolejową

29 sierpnia 2017 | Źródło: DCT Gdańsk
PODZIEL SIĘ

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie rozbudowy i przebudowy bocznicy kolejowej DCT, oraz  uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w tym w szczególności pozwolenia na budowę. Szacowana wartość całego zamówienia może przekroczyć nawet 30 tyś. euro.

Fot. aeromedia.pl

Zgodnie z treścią ogłoszenia w ramach realizacji zamówienia zwycięzca przetargu zobowiązany będzie  do zaprojektowania m. in.:

 • fundamentu wraz z szyną dla suwnicy typu RMG na odcinku 750m od strony lasu;
 • wydłużenia obecnie istniejącego fundamentu, oraz szyny podsuwnicowej zlokalizowanej od strony terminalu w obu kierunkach do długości zapewniającej obsługę składów kolejowych na długości użytkowej wynoszącej minimum 750m;
 • nawierzchni terminalowej (ok. 2,5 ha) w obrębie wschodniej granicy bocznicy;
 • wydłużenia dla istniejących 4 torów z obecnej długości użytkowej wynoszącej ok. 620m do minimalnej długości użytkowej 750m, wraz z przeprojektowaniem infrastruktury towarzyszącej tj. ogrodzenie, oświetlenie, punkty przyłączeniowe suwnic RMG, odwodnienie, czy sieci elektryczne i IT;
 • rozbudowy bocznicy kolejowej o kolejne 2-3 tory.

Dodatkowo kontrahent będzie musiał sporządzić projekt rozbiórki wymaganych elementów infrastruktury.  

Podczas oceny oferty brana będzie pod uwagę cena (85%), oraz czas wykonania zlecenia w całości (15%), który został wyznaczony do końca 2022 r. Termin składania ofert wyznaczono na 6.10 do godz. 13:00.


NAVIRAIL 2017 odbędzie się w dniach 18-19 października 2017 roku w Szczecinie. Konferencja będzie służyła wymianie poglądów przedstawicieli środowisk biznesowych związanych z transportem kolejowym, drogowym, żeglugą morską i śródlądową oraz portami morskimi i centrami logistycznymi.

Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas debat, to m.in.:

 • znaczenie portów morskich Szczecin i Świnoujście dla Europy Środkowo-Wschodniej
 • efektywność ekonomiczna współczesnych łańcuchów transportowych,
 • inwestycje w infrastrukturę transportową stymulatorem gospodarki,
 • innowacyjna gospodarka morska,
 • usprawnienie obsługi interesariuszy portu
 • koszyści dla przedsiębiorców.

PROGRAM KONFERENCJI
FORMULARZ REJESTRACYJNY

PODZIEL SIĘ