Kolejny przetarg na naprawy P4 dziesięciu FLIRT-ów KM

Kolejny przetarg na naprawy P4 dziesięciu FLIRT-ów KM

04 września 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Koleje Mazowieckie ponownie ogłosiły przetarg na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 z modyfikacją 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych FLIRT serii ER75. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożona oferta przewyższyła kwotę jaką przewoźnik chciał przeznaczyć na ten cel.

Fot. Ryszard Jakimowicz

Zakres naprawy w poziomie utrzymania P4 podzielono na stały zakres napraw wynikający z postanawiania Dokumentacji Systemu Utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego serii ER75, z wyłączeniem malowania pojazdu, a także na modyfikacje, czyli prace dodatkowe. Koleje Mazowieckie wymagają aby w ramach tych prac zmodyfikować system informacji pasażerskiej.

W ramach prac wykraczających poza stały zakres naprawy P4 zamawiający wymaga aby w wykonawca zapewnił niezbędny materiał, dostarczył i wymienił 240 tarcz hamulcowych przeznaczonych do 60 zestawów kołowych tocznych, 112 tarcz hamulcowych przeznaczonych do 28 zestawów kołowych napędowych, 50 kół monoblokowych tocznych o średnicy 750 mm przeznaczonych do 25 zestawów kołowych oraz dostawę i wymianę 56 kół monoblokowych napędowych o średnicy 870 mm przeznaczonych do 28 zestawów kołowych.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykonał naprawę w poziomie utrzymania P4 każdego EZT w terminie nie dłuższym niż 55 dni, licząc od dnia przekazania elektrycznego zespołu trakcyjnego do naprawy.

Firmy biorące udział w postępowaniu musza wpłacić wadium w wysokości 500 tys. zł. Tak jak w poprzednim przetargu, przy wyborze oferty Koleje Mazowieckie będą brały pod uwagę trzy kryteria: gwarancja na cały elektryczny zespół trakcyjny – waga 18 %, termin wykonania naprawy w poziomie utrzymania P4 każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego – waga 22 % oraz cena – waga 60 %.

Oferty można składać do 11 października 2017 r.

W porównaniu do poprzedniego postępowania Koleje Mazowieckie rezygnują z montażu w toaletach czujników dymu z systemem ostrzegania czy instalowania w kabinach maszynisty radia GSM-R przystosowanego do wdrożenia przez PKP PLK Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym.

Przypomnijmy, Koleje Mazowieckie unieważniły pierwsze postępowanie, ponieważ oferta z najniższa ceną przewyższa o 19,25 mln zł brutto kwotę jako spółka zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jedyną ofertę złożyło konsorcjum Stadler Service Polska (lider) oraz Stadler Polska (partner) z ceną ofertową 54,7 mln zł brutto.

PODZIEL SIĘ