Osiągnięto porozumienie w sprawie promocji euroazjatyckiego transportu towarowego

Osiągnięto porozumienie w sprawie promocji euroazjatyckiego transportu towarowego

06 września 2017 | Źródło: LDz
PODZIEL SIĘ

Łotewsko-rosyjskie spotkanie Komisji Międzyrządowej (IGM) zaowocowało porozumieniem w sprawie promowania eurazjatyckiego transportu przeładunkowego, w tym również transportu kontenerowego z Chin, z wykorzystaniem infrastruktury łotewskiej i rosyjskiej.

Fot. LDz

Podczas spotkania przedstawiciele Łotwy i Rosji wspólnie zgodzili się zapewnić ciągłość przepływu taborowego. Dodatkowo zaplanowano podpisanie umowy o bezpośrednim międzynarodowym transporcie kolejowym jeszcze przed końcem bieżącego roku. Podczas spotkania Uldis Augulis, Minister Transportu Republiki Łotewskiej, zaproponował stronie Rosyjskiej aby bardziej aktywnie korzystała z portów Łotwy w transporcie towarowym.

Minister Augulis także wielokrotnie podkreślał, że współpraca z krajami partnerskimi tj. z Rosją i innymi krajami Azji, ma obecnie szczególne znaczenie dla Łotwy w zakresie rozwoju transportu towarowego.

- Prowadzenie spotkania na poziomie politycznym potwierdza tylko zainteresowanie obu krajów i gwarantuje chęć do dalszej współpracy w dziedzinie tranzytu, w tym wspólnego rozwijania europejskich korytarzy transportowych i promowaniu transgranicznego transportu towarowego  – podsumowuje Edvin Berzins, prezes zarządu Łotewskich Linii Kolejowych LDz.

Rosja od zawsze była bardzo ważnym partnerem dla kolei łotewskich i całego łotewskiego przemysłu tranzytowego i logistycznego. Szacuje się, że w wyniku tego porozumienia i przy aktywnym współdziałaniu obu krajów zwiększy się również ilość przewozów towarowych w ramach północno-południowego korytarza transportowego, zapewniającego przepływ towarów z Indii do Europy.