PLK zamawia ekspertyzę dotyczącą zmiany klimatu za 600 tys

PLK zamawia ekspertyzę dotyczącą zmiany klimatu za 600 tys

11 września 2017 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Dobre przygotowanie sieci kolejowej do zmieniającego się klimatu umożliwi zlecona przez PKP Polskie Linie Kolejowe ekspertyza. Dokument określi ewentualne kierunki i zakresy działań potrzebne dla dobrego utrzymania linii, sprawnego przejazdu pociągów i prowadzenia inwestycji. Ekspertyza będzie gotowa w 2018 r.

Fot. PKP PLK

Obserwowane w Polsce zmiany klimatu mają coraz większy wpływ na działalność gospodarczą, komunikację i warunki życia. Dlatego celem zadania „Ekspertyza dotycząca adaptacji infrastruktury kolejowej do zmian klimatu – utrzymanie linii kolejowych i projekty inwestycyjne finansowane z perspektywy finansowej 2014 - 2020” jest określenie głównych kierunków działań PLK w związku z prognozowanymi zmianami klimatu. Zarządca infrastruktury, dysponując wiedzą o skutkach zmiany klimatu, będzie mógł zaktualizować i przygotować m.in procedury, zapewniające prowadzenie ruchu kolejowego, modernizację i projektowanie nowych tras, a nawet działania ratownicze.

– Przygotowane materiały obejmą planowanie, wykonanie, eksploatację i utrzymanie linii kolejowych. Analizowane będą zmiany związane m.in. z: intensywnymi opadami i burzami, silnymi wiatrami, wysoką i niską temperaturą, podtopieniami, osuwiskami. Prace uwzględnią różnorodne dane, w tym: zdjęcia satelitarne, dane meteorologiczne, klimatyczne, analizę istniejących scenariuszy klimatycznych minimum dla perspektywy 2070 r., w tym scenariuszy Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu – wyjaśnia Ewa Makosz, dyrektor Biura Ochrony Środowiska w PKP PLK.

Wykonawca w ramach umowy dokona analizy dokumentów dotyczących projektowania, budowy i eksploatacji linii kolejowych. Uzyskane dane dadzą PLK m.in. wiedzę przydatną do dobrego przygotowania akcji zimowej, a to dla pasażerów oznacza planowe podróże. Zaktualizowane będą terminy przygotowania sieci kolejowej do zimy, niezbędna liczba i rodzaj sprzętu do utrzymania przejezdności torów oraz miejsca szczególnie wrażliwe na warunki atmosferyczne. Podobnie opracowane będą scenariusze dotyczące innych czynników pogodowych, w tym silnych wiatrów.

Ekspertyza dostarczy również informacji ważnych dla zadań inwestycyjnych zarówno na etapie ich projektowania jak i realizacji. Wypracowane zostaną propozycje nowych standardów konstrukcyjnych, uwzględniające zmiany klimatu. Wskazane będą także obszary infrastruktury wymagające analizy i ewentualny zakres prowadzenia badań, które umożliwią adaptację infrastruktury do zmian klimatu.

Zlecony dokument określi także dostosowanie monitoringu zmian pogody do nowych potrzeb oraz propozycję warunków współpracy z zewnętrznymi podmiotami do przewidywania zaistnienia niekorzystnych sytuacji pogodowych i hydrologicznych. W zleconej ekspertyzie, dotyczącej adaptacji infrastruktury kolejowej do zmian klimatu, wykonawca określi i uzasadni również, czy linie kolejowe wpływają bezpośrednio lub pośrednio na zmiany klimatu.

Za realizację dokumentu odpowiada firma Arcadis. Szacowany koszt opracowania dokumentu to ok. 600 tys. zł.


NAVIRAIL 2017 odbędzie się w dniach 18-19 października 2017 roku w Szczecinie. Konferencja będzie służyła wymianie poglądów przedstawicieli środowisk biznesowych związanych z transportem kolejowym, drogowym, żeglugą morską i śródlądową oraz portami morskimi i centrami logistycznymi.

Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas debat, to m.in.:

  • znaczenie portów morskich Szczecin i Świnoujście dla Europy Środkowo-Wschodniej
  • efektywność ekonomiczna współczesnych łańcuchów transportowych,
  • inwestycje w infrastrukturę transportową stymulatorem gospodarki,
  • innowacyjna gospodarka morska,
  • usprawnienie obsługi interesariuszy portu
  • koszyści dla przedsiębiorców.

PROGRAM KONFERENCJI
FORMULARZ REJESTRACYJNY

PODZIEL SIĘ