UTK informuje przewoźników towarowych o ryzyku uszkodzenia kół

UTK informuje przewoźników towarowych o ryzyku uszkodzenia kół

11 września 2017 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął komunikat Agencji Kolejowej Unii Europejskiej dotyczący zwiększenia liczby raportów związanych z uszkodzeniami kół w niektórych rodzajach zestawów kołowych wagonów towarowych.

Fot. Fablok

Uszkodzenia dotyczą zestawów kołowych typu BA 314/ ZDB29 (z nachyleniem pod obrzeżem koła), wyprodukowanych do 2006 r. oraz zestawów BA004. JNS opracował propozycję doraźnych rozwiązań dla podmiotów eksploatujących i utrzymujących wagony z tego typu zestawami kołowymi, których celem jest zmniejszenie ryzyka zaistnienia ewentualnych incydentów.

Przewoźnicy kolejowi oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, eksploatujący pojazdy z ww.  typami zestawów kołowych zobowiązani są wprowadzić jak najszybciej:

 • kontrolę wizualną kół przed wyjazdem pojazdu,
 • kontrolę kół przy zmianie klocków hamulcowych,
 • kontrolę wizualną kół w warsztatach (zgodnie z EVIC),
 • eliminację oznakowania dla kół termostabilnych (usunięcie białych linii na maźnicach),
 • zintensyfikowanie pomiarów lub badań po zidentyfikowaniu nieprawidłowości w trakcie eksploatacji lub utrzymania,
 • zaostrzenie kryteriów pomiarowych naprężeń szczątkowych.

Wszelkie zidentyfikowane uszkodzenia i inne nieprawidłowości w tym zakresie należy niezwłocznie zgłaszać do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.


NAVIRAIL 2017 odbędzie się w dniach 18-19 października 2017 roku w Szczecinie. Konferencja będzie służyła wymianie poglądów przedstawicieli środowisk biznesowych związanych z transportem kolejowym, drogowym, żeglugą morską i śródlądową oraz portami morskimi i centrami logistycznymi.

Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas debat, to m.in.:

 • znaczenie portów morskich Szczecin i Świnoujście dla Europy Środkowo-Wschodniej
 • efektywność ekonomiczna współczesnych łańcuchów transportowych,
 • inwestycje w infrastrukturę transportową stymulatorem gospodarki,
 • innowacyjna gospodarka morska,
 • usprawnienie obsługi interesariuszy portu
 • koszyści dla przedsiębiorców.

PROGRAM KONFERENCJI
FORMULARZ REJESTRACYJNY

PODZIEL SIĘ