Wzajemna współpraca UTK i ZNPK

Wzajemna współpraca UTK i ZNPK

16 września 2017 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Koordynacja przedsięwzięć promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych oraz wspólna organizacji szkoleń, konferencji i spotkań na rzecz poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego to główne założenia podpisanego dziś porozumienia, na czas nieokreślony, o współpracy między Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, a Związkiem Niezależnych Przewoźników Kolejowych.

Fot. UTK

Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Wojciech Jurkiewicz, Prezes Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych oraz członek zarządu związku, Zygmunt Siarkiewicz, 12 września 2017 r. podpisali porozumienie deklarujące współdziałanie i koordynację przedsięwzięć promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie. Urząd i Związek będą między innymi wspólnie organizować szkolenia, konferencje i spotkania dla przedsiębiorców kolejowych.

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych będzie przekazywać Prezesowi UTK informacje i  opracowania istotne dla środowiska związanego z transportem kolejowym. Będzie również zapraszać przedstawicieli Urzędu na organizowane przez siebie konferencje, seminaria i inne wydarzenia. UTK będzie wspierał związek przy przygotowywaniu raportów, opinii i analiz z zakresu transportu kolejowego m.in. poprzez udostępnianie zbieranych przez siebie danych i materiałów dotyczących rynku.

Misją Urzędu Transportu Kolejowego jest kreowanie bezpiecznych i konkurencyjnych warunków świadczenia usług transportu kolejowego. Natomiast jego wizją jest bycie nowoczesnym i otwartym urzędem, dbającym o wysokie standardy wykonywania usług na rynku transportu kolejowego. Ambicją Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych jest natomiast likwidowanie barier biurokratycznych i politycznych, hamujących rozwój przewozów kolejowych w Polsce oraz  poszerzanie zakresu wolności gospodarczej.

PODZIEL SIĘ