Regulacje Wytyczne o równym dostępie pasażerów do obiektów kolejowych

Wytyczne o równym dostępie pasażerów do obiektów kolejowych

14 września 2017 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego odbyło się spotkanie Rady Ekspertów ds.osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz Zespołu Zadaniowego ds.osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Omówiono między innymi sposoby wykorzystania ekspertyzy podpowiadającej jak poprawić dostępność dworców kolejowych.

Fot. UTK

Na zlecenie UTK powstała ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnością oraz ograniczoną możliwością poruszania. Przedstawiciele spółek kolejowych zapewnili, że dokument posłuży do aktualizacji standardów dostępności. Część potraktuje opracowany dokument jako zbiór dobrych praktyk. Niektórzy przewoźnicy na podstawie opracowania będą dostosowywać swoje kasy i systemy informacji dynamicznej. Planowane są także zmiany w regulaminach przewozów. Przewodniczący rady, Piotr Pawłowski, podkreślił że w ramach aktualizowania dokumentów dotyczących podróżnych z niepełnosprawnością można zastanowić się nad wprowadzeniem jednolitego standardu czy procedur obsługi pasażerów.

W trakcie spotkania omówiono również nowy wzór legitymacji dla osób niepełnosprawnych, oraz stan prac nad Europejskim Aktem Dostępności.

Również na spotkaniu omówione zostały także wyniki przeprowadzonego audytu 18 stron internetowych znanych podmiotów kolejowych, zwracając szczególną uwagę na konieczność dostosowania stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, które mogą mieć problem z dostępem do wszystkich funkcji danego serwisu.

PODZIEL SIĘ