Prawie 16 tys. pasażerów skorzystało z wakacyjnego pociągu do Sandomierza

Prawie 16 tys. pasażerów skorzystało z wakacyjnego pociągu do Sandomierza

18 września 2017 | Źródło: UMWŚ
PODZIEL SIĘ

- Po raz kolejny decyzja o uruchomieniu przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego wspólnie z Przewozami Regionalnymi sp. z o.o. Oddział Świętokrzyski oferty wakacyjnych połączeń weekendowych relacji Kielce - Sandomierz – Kielce okazała się trafna - ocenia wicemarszałek Jan Maćkowiak. Tegoroczne podróżowanie pociągiem do Sandomierza posiadało szereg atrakcji, które zostały zapewnione przez świętokrzyskie instytucje.

Fot. Newag

Podsumowując drugi rok kursowania pociągu relacji Kielce - Sandomierz – Kielce należy wskazać, że zainteresowanie ofertą z roku na rok rośnie. W roku bieżącym łącznie przewieziono blisko 16 tys. osób, czyli o około 1 tys. osób więcej niż w roku poprzednim,  z czego zauważalny wzrost zainteresowania następował od połowy lipca wraz z poprawą pogody. Kumulacja nastąpiła w ostatni dzień kursowania pociągu, gdzie odnotowano aż 1200 pasażerów jadących „do” i „z” Sandomierza.

Przewiezienie tak dużej ilości osób wskazuje jednoznacznie, że zapewnienie obsługi dla w/w połączenia nowoczesnym taborem, wyposażonym m.in. w klimatyzację i możliwość przewozu rowerów (około 300 osób skorzystało z takiej możliwości, tj. blisko 70 osób więcej niż w roku poprzednim) zachęciło mieszkańców do podróżowania koleją. Powyższe potwierdza przyjęty kierunek polityki transportowej Województwa obejmujący dalsze inwestycje kolejowe, w tym zakup nowoczesnych pociągów tak, aby zapewnić komfort i godne podróżowanie mieszkańcom naszego województwa.

Poza wspomnianym komfortem, tegoroczne podróżowanie pociągiem do Sandomierza posiadało szereg atrakcji, które zostały zapewnione przez świętokrzyskie instytucje.

Dwukrotnie (25 czerwca i 27 sierpnia), w ramach podróży pasażerowie mogli korzystać z badań w ramach akcji profilaktycznej tzw. ,,Pociąg do zdrowia”. Oferta obejmowała bezpłatne badania profilaktyczne, tj. pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar stężenia glukozy we krwi, pomiar poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym, pomiar PEF (szczytowy przepływ wydechowy). Uczestnicy akcji otrzymywali indywidualne wskazówki i materiały edukacyjne, które dotyczyły zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom związanym z paleniem tytoniu, bezdechu sennego, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy.

30 lipca br. pracownicy Muzeum Wsi Kieleckiej uatrakcyjnili czas podróży opowieściami o ciekawostkach etnograficznych i ludowej obrzędowości charakterystycznej dla mieszkańców kieleckich wsi. Wśród pasażerów rozlosowane zostały płyty, wydawnictwa oraz karty VIP upoważniające do bezpłatnego wejścia do wszystkich oddziałów muzeum w dowolnym terminie do końca 2017r.

Natomiast 12 sierpnia do Sandomierza wraz z pasażerami udał się znany obieżyświat Koziołek Matołek, w otoczeniu innych postaci z baśniowego świata. Podróż obfitowała w szereg atrakcji zorganizowanych przez Centrum Bajki w Pacanowie i niosła niebywałą frajdę zarówno dla najmłodszych, jak i starszych podróżników.
Dwu i pół godzinną podróż  20 sierpnia umilił pasażerom Teatr im. Stefana Żeromskiego. Podróżni mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat Teatru, jego aktorów i repertuaru, posłuchać historii i ciekawostek związanych z tą instytucją, a przy okazji zdobyć nagrody - teatralne gadżety oraz zniżki na bilety.

Poza wymienionymi atrakcjami, także Miasto Sandomierz zapewniło ze swojej strony osobom podróżującym koleją możliwość wejścia na Bramę Opatowską za symboliczną złotówkę oraz partycypowało w kosztach uruchomienia lokalnych połączeń autobusowych z dworca PKP do centrum.

- Podsumowując dwa lata funkcjonowania wakacyjnego połączenia relacji Kielce - Sandomierz – Kielce, jesteśmy przekonani o słuszności podejmowanych działań podnoszących poziom zainteresowania koleją. Obrany kierunek jest tym bardziej atrakcyjny, że zwiedzać możemy na dwa sposoby: poza zaprezentowaną ofertą PolRegio możemy aktywnie wypoczywać korzystając ze szlaku rowerowego GreenVelo - powiedział wicemarszałek Jan Maćkowiak.

- Mając na uwadze tak duże zainteresowanie ofertą pociągu do Sandomierza, podjęliśmy już prace zmierzające do uruchomienia w 2018 roku połączenia kolejowego w relacji Kielce - Sandomierz – Kielce w poszerzonym zakresie - dodał Maćkowiak.

PODZIEL SIĘ