PKP LHS chce zbudować nowy terminal przeładunkowy na Podkarpaciu

PKP LHS chce zbudować nowy terminal przeładunkowy na Podkarpaciu

18 września 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

PKP LHS szuka wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z realizacją działań inwestycyjnych projektu pn. „Budowa Terminala Przeładunkowego na stacji Wola Baranowska wraz z niezbędną do realizacji infrastrukturą”. Przewidywany termin realizacji zamówienia wyznaczono na koniec listopada 2018.

Fot. PKP LHS

Projektowany terminal przeładunkowy ma być usytuowany na stacji Wola Baranowska wchodzącej w skład linii kolejowej nr 65 LHS most na rzece Bug – Sławków Południowy i ma być docelowo terminalem intermodalnym, który ma łączyć system szerokotorowych linii kolejowych Ukrainy i Dalekiego Wschodu z siecią kolejową normalnotorową w Polsce i z europejskim systemem transportowym.

Zgodnie z zamówieniem kontrahent będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej, obejmującej projekty budowlane i wykonawcze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary, kosztorysy wraz z pozyskaniem map do celów projektowych, a także uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwolenia na budowę.

Zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego program projektowy obejmuje swym zakresem:

 • budowę placu przeładunków towarów i kontenerów o powierzchni 44 400m2 i zdolności przeładunkowej 200 tys. ton/mc;
 • budowę dróg wewnętrznych dojazdowych do dróg publicznych o długości 450m;
 • ogrodzenie terenu terminala kontenerowego;
 • przebudowę układu torowego stacji Wola Baranowska i budowa dwóch torów o prześwitach 1520mm i 1435mm wzdłuż placu przeładunkowego;
 • przebudowę urządzeń elektromagnetycznych i budowa oświetlenia placu przeładunkowego;
 • przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych oraz budowa instalacji CCTV do monitorowania terminalu.

Zamawiający dodatkowo będzie ubiegał się o dofinansowanie ww. projektu w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura Komunikacyjna, Działanie 5.2 - Infrastruktura terminali przeładunkowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Kryteria oceny przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena (95%) i okres gwarancyjny (5%). Zamawiający wymaga określenia w ofercie okresu gwarancji, jednocześnie nie dopuszczając krótszego okresu gwarancji niż 36 miesięcy.  

Termin składania ofert wyznaczono na 16 października do godziny 10:00.


NAVIRAIL 2017 odbędzie się w dniach 18-19 października 2017 roku w Szczecinie. Konferencja będzie służyła wymianie poglądów przedstawicieli środowisk biznesowych związanych z transportem kolejowym, drogowym, żeglugą morską i śródlądową oraz portami morskimi i centrami logistycznymi.

Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas debat, to m.in.:

 • znaczenie portów morskich Szczecin i Świnoujście dla Europy Środkowo-Wschodniej
 • efektywność ekonomiczna współczesnych łańcuchów transportowych,
 • inwestycje w infrastrukturę transportową stymulatorem gospodarki,
 • innowacyjna gospodarka morska,
 • usprawnienie obsługi interesariuszy portu
 • koszyści dla przedsiębiorców.

PROGRAM KONFERENCJI
FORMULARZ REJESTRACYJNY

PODZIEL SIĘ