Dwie firmy zbudują łódzką średnicę. Za prawie 1,6 mld zł

Dwie firmy zbudują łódzką średnicę. Za prawie 1,6 mld zł

18 września 2017 | Autor: AB
PODZIEL SIĘ

W przetargu na wybudowanie nowej linii w podziemnym tunelu, wzięły udział dwie wiążące oferty. PKP PLK zdecydowały, że zwycięzcą postępowania jest konsorcjum firm Energopol Szczecin (lider konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.

Fot. Adam Brzozowski

Całkowita cena oferty zwycięskiego konsorcjum wynosi 1,29 mld zł netto (1,59 mld zł brutto). Firmy ze Szczecina i Mińska Mazowieckiego zaoferowały wykonanie zlecenia w ciągu 48 miesięcy z gwarancją 72 miesięcy. Cena otrzymała 60 punktów, termin realizacji 25 pkt. i okres gwarancji 15 pkt.

Drugą ofertą, która została dopuszczona do przetargu i dostała 97,17 punktów, była oferta konsorcjum firm Astaldi i Torpol wartości ok. 1,7 mld zł brutto.

Pozostałe oferty, których nie dopuszczono do postępowania należały do tureckiego konsorcjum tureckiego Gülermak Ağır Sanayi İnşaat i firmy Mosty Łódź (1, 35 mld zł brutto), włoskiej firmy Impresa Pizzarotti (2,14 mld zł brutto), IDS – Bud z Warszawy (1,7 mld zł brutto) oraz tureckiego przedsiębiorstwa Doğuş İnşaat ve Ticaret (2,98 mld zł brutto).

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie nowej linii kolejowej w podziemnym tunelu średnicowym pomiędzy dworcami Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec. Zakres projektu obejmuje również budowę dwóch punktów obsługi podróżnych w rejonie skrzyżowania ulic Ogrodowej/ Drewnowskiej/ Karskiego, oraz w rejonie skrzyżowania ulic Zachodniej/ Zielonej/ Kościuszki.

Tunele szlakowe zostaną wykonane metodą tarczy zmechanizowanej (tunel dwutorowy) oraz metodą odkrywkową i górniczą.

Zadanie będzie wykonane w ramach projektu Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”. Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

PODZIEL SIĘ