Newag z rosnącymi przychodami ze sprzedaży

Newag z rosnącymi przychodami ze sprzedaży

19 września 2017 | Autor: RW
PODZIEL SIĘ

W pierwszym półroczu 2017 roku producent taboru szynowego z Nowego Sącza zanotował przychody ze sprzedaży na poziomie 282,6 mln zł, co oznacza wzrost o 63,5 mln zł (+29%) w stosunku do pierwszych sześciu miesiący ubiegłego roku.

Fot. Patryk Farana

Newag przedstawił wybrane dane finansowe swojej grupy kapitałowej. Wynika z nich, że firma w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. odniosła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 3,9 mln zł wobec ok. 6 mln zł straty w tym samym okresie 2016 roku. Jednakże osiągnięty wynik netto okazał się być pod kreską, dokładnie minus 568 tys. zł. Niemniej sytuacja się poprawiła, gdyż w pierwszym półroczu ubiegłego roku wskaźnik ten wyniósł minus 4,1 mln zł.

Główny wpływ na wyniki Grupy miały: realizacja kontraktów pozyskanych w okresie luki inwestycyjnej co przekłada się na niższą marżę w porównaniu do lat 2013-2015, wzrost wartości przychodów ze sprzedaży o 63,5 mln zł (+29%) w porównaniu do 1 półrocza 2016, poprawa marży brutto na sprzedaży o 2,7 punktów procentowych z  10,65% do 13,39% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, strata na pozostałej działalności operacyjnej 608 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego odnotowano zysk na poziomie 3,5 mln zł, niższe koszty finansowe o 1,2% (98 tys. zł).

Na dobrą kondycję Newagu wskazuje EBITDA tj. zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków z uwzględnieniem amortyzacji. W pierwszej połowie obecnego roku wskaźnik ten wyniósł 20,4 mln zł i wzrósł rok do roku o prawie 13 mln zł (z poziomu 7,7 mln zł).

Poza tym poprawie uległy wszystkie wskaźniki rentowności w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku. Rentowność na poziomie zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację zwiększyła się w porównaniu z pierwszym półroczem 2016 roku o 3,7% punktu procentowego. Rentowność netto jest wyższa niż to miało miejsce w analogicznym okresie ubiegłego roku – o 0,9 punktu procentowego.

W ocenie zarządu sytuacja finansowa Grupy jest stabilna. W czerwcu br. walne zgromadzenie spółki podjęło decyzję o wypłacie  dywidendy w kwocie 31,5mln zł, która wyniesie 0,70 zł na jedną akcje. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 18 września.

W raporcie nie ujęto zdarzeń, które miały miejsce w lipcu, czyli zamówienia na 10 nowych ezt-ów złożonego w ramach prawa opcji przez Województwo Zachodniopomorskie o wartości 122,7 mln zł oraz umowy z PKP LHS na modernizację 10 lokomotyw spalinowych o wartości 96,3 mln zł.

W skład grupy kapitałowej Newagu wchodzą: Gliwice Property Management S.A., Inteco S.A., Kazpol Railway Engineering, Newag IP Management Sp. z o.o., Newag Lease sp. z o.o. sp. komandytowo-akcyjna, Newag Lease sp. z o.o., Galeria Sądecka sp. z o.o.

Mocne strony Grupy to m.in. rozpoznawalna marka, bogate doświadczenie produkcyjne i sięgająca XIX wieku tradycja, szeroka oferta produktowa (pojazdy zgodne z TSI), bardzo dobre zaplecze techniczne i technologiczne, wysokokwalifikowany zespół pracowników, wysoka jakość produktów i usług, stabilne relacje z dostawcami. Słabe strony to brak doświadczenia w produkcji tramwajów, ograniczone doświadczenie w realizacji kontraktów eksportowych.

PODZIEL SIĘ