Wykonawcy Łodzi Fabrycznej domagają się 48,2 mln zł

Wykonawcy Łodzi Fabrycznej domagają się 48,2 mln zł

19 września 2017 | Autor: AB
PODZIEL SIĘ

Konsorcjum, które wybudowało Nową Łódź Fabryczną, złożyło do sądu wniosek przeciwko PLP PLK, PKP S.A. i miastu Łódź, o zapłatę należności za nieobjęte umową roboty dodatkowe.

Fot. ŁKA

Wniosek został złożony wczoraj w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Wnieśli go członkowie konsorcjum: Torpol, Astaldi, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.

Firmy budowlane dochodzą roszczeń z tytułu wykonanych i nieobjętych umową z zamawiającym robót dodatkowych, w ramach realizacji inwestycji Nowa Łódź Fabryczna. Inwestycja obejmowała modernizację linii kolejowej Warszawa Łódź na odcinku Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna, oraz budowę części podziemnej dworca Łódź Fabryczna. Dodatkowo wykonano przebudowę okolicznych dróg i stworzono węzeł przesiadkowy nad i pod ul. Węglową.

Konsorcjum w pierwszej kolejności wnosi o zasądzenie od zamawiającego kwot roszczeń z uwzględnieniem podziału wierzytelności poszczególnych członków konsorcjum w stosunku: 40 proc. Torpol, 40 proc. Astaldi, 10 proc. Intercor, 10 proc. PBDiM.

Przypominamy, że to samo konsorcjum zawarło już z inwestorami łódzkiego dworca jedno porozumienie w sprawie dodatkowych należności za roboty, które wydłużyły harmonogram prac do sierpnia 2016 r. Ugodę zawarto w listopadzie ub.r. Opiewała na kwotę 63,3 mln zł.

 

PODZIEL SIĘ