PKP PLK zamierza zmodernizować odcinek Mielec - Dębica za 230 mln

PKP PLK zamierza zmodernizować odcinek Mielec - Dębica za 230 mln

20 września 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe poszukują wykonawcy, który zaprojektuje i wykona prace budowlane na odcinku Mielec – Dębica w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica”, ale pod warunkiem otrzymania wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej. Szacowana całkowita wartość zamówienia ma wynosić ok. 230,4 mln zł.

Fot. PKP PLK

Całość przedmiotu zamówienia będzie obejmować:

  • opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych;
  • uzyskanie zgody administracyjnej na realizację robót;
  • wykonanie robót budowlanych;
  • opracowanie technicznych dokumentacji powykonawczych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
  • uzyskanie certyfikatu weryfikacji WE dla wykonanych robót.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty oprócz ceny (60%), będą brane także pod uwagę czas realizacji zadania (20%),a także doświadczenie personelu (20%). Termin realizacji wszystkich prac zgodnych z zamówieniem nie powinien być dłuższy niż 31 miesięcy.

Zainteresowane ofertą podmioty mogą składać oferty do 3 listopada do godziny 12:00.

W ramach projektu zamawiający ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, zastrzegając przy tym, iż w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu UE na sfinansowanie całości lub części zamówienia może unieważnić postępowanie przetargu.

PODZIEL SIĘ