Newag liczy na wzrost zamówień na nowy tabor

Newag liczy na wzrost zamówień na nowy tabor

20 września 2017 | Autor: RW
PODZIEL SIĘ

Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami projekty finansowane z nowej perspektywy funduszy unijnych w końcu zaczynają być realizowane. W opinii Newagu powinno to doprowadzić do kumulacji zamówień w ostatnich dwóch latach obecnej perspektywy. Wskazuje na to ciągłe ogłaszanie nowych przetargów na dostawy wszystkich typów taboru kolejowego.

Fot. Mateusz Kusina

Producent taboru szynowego z Nowego Sącza w ciągu najbliższych kilku miesięcy spodziewa się znacznego ożywienia na rynku taboru.

Rynek krajowy

W segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych spółka czeka na ogłoszenie postępowań na dostawę nowych pojazdów dla województw: małopolskiego, lubelskiego i pomorskiego oraz dla Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. W sumie możliwe zamówienia mogą dotyczyć 60 nowych pojazdów w różnych konfiguracjach. Jednocześnie spółka oczekuje rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy ramowej na dostawę do 71 nowych ezt-ów dla Kolei Mazowieckich. Newag spodziewa się także skorzystania z prawa opcji do kontraktów z województwem opolskim i włoskim przewoźnikiem FSE.

W segmencie spalinowych zespołów trakcyjnych Newag nie spodziewa się licznych postępowań  przetargowych w Polsce, z uwagi na duże nasycenie rynku pojazdami tego typu.

Producent oczekuje, że do końca 2017 roku rozstrzygnie się postępowanie na dostarczenie 55 nowych wagonów osobowych dla PKP Intercity.

Jeśli chodzi o lokomotywy spalinowe Newag zamierza pozyskać kilka zamówień na modernizację lokomotyw spalinowych SM42, SM48 i ST44 od klientów z grupy PKP jak i z rynku przewoźników prywatnych. Do końca roku rozstrzygnięte zostanie postępowanie na modernizację 9 lokomotyw SM42 dla PKP Intercity. Spodziewane jest także skorzystanie z prawa opcji zwiększającego wielkość zamówienia do zawartej umowy z Orlen Koltrans.

W segmencie lokomotyw elektrycznych rozstrzygnięte powinno zostać postępowanie na dostawę 20 (opcja +10) nowych lokomotyw elektrycznych dla PKP Intercity. Kontynuowane będą rozmowy z kilkoma przewoźnikami towarowymi zainteresowanymi zakupem lokomotyw 4 -i 6-osiowych.

Ponadto Newag będzie kontynuować proces wyprodukowania i dopuszczenia lokomotywy 6-osiowej w pełni zgodnej z TSI.

W obszarze transportu miejskiego spółka oczekuje do końca roku rozstrzygnięcia toczącego się przetargu na dostawę do 45 pojazdów do obsługi II linii metra w Warszawie.

W segmencie tramwajów Newag stale intensywnie pracuje nad przystąpieniem do ogłaszanych postępowań na dostawę tramwajów, samodzielnie lub we współpracy z partnerami działającymi na tym rynku. Największym z oczekiwanych przetargów będzie ponowne ogłoszenie zamówienia na 213 pojazdów dla Tramwajów Warszawskich.

Ekspansja zagraniczna

Newag zamierza poszerzać swoją obecność na włoskim rynku. Po realizacji kontraktu dla FSE będzie dysponować pojazdem w konfiguracji najczęściej kupowanej we Włoszech przez regiony i przewoźników prywatnych. Warto przy tej okazji zauważyć, że nadal nierozstrzygnięte pozostaje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Region Sycylii na dostawę 5 czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, gdzie Newag wciąż oczekuje na rozpatrzenie skarg złożonych do sądu.

Poza tym, w kręgu zainteresowania spółki znajdują się rynki europejskie, szczególnie rynki krajów Europy Środkowej.

Plany rozwoju na rynkach zagranicznych zakładają intensyfikację działań w zakresie sprzedaży elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych i lokomotyw elektrycznych, a także poszerzenie współpracy z partnerami zagranicznymi przez wspólny udział w postępowaniach przetargowych w formie konsorcjum.