Warszawskie metro otrzyma prawie 2 mld zł z UE na dalszą rozbudowę

Warszawskie metro otrzyma prawie 2 mld zł z UE na dalszą rozbudowę

21 września 2017 | Źródło: CUPT
PODZIEL SIĘ

Centrum Unijnych Projektów Transportowych  pozytywnie oceniło wniosek Metra Warszawskiego o dofinansowanie dla projektu pn. "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III". Docelowo powstanie 5 nowych stacji oraz zakupiony zostanie również nowy tabor, w sumie 17 pojazdów.

Fot. Metro Warszawa

Projekt pn. Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III został ujęty w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Koszt całego przedsięwzięcia to 3 564 536 216 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania z UE wynosi 1 952 151 513,23 zł. Wydatki kwalifikowane to 2 797 470 976,16 zł.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta stołecznego Warszawy, w dzielnicach Wola i Bemowo (odcinek zachodni), Targówek (odcinek wschodni - północny), powinna być zrealizowana do 2022 roku.

Wybudowany zostanie odcinek wschodnio-północny II linii metra, tj. 3 stacje wraz z tunelami szlakowymi, wentylatorniami oraz komorami demontażowymi przy budowanych stacjach. Jedna stacja powstanie w centrum osiedla Zacisze, pod ul. Figara (po południowej stronie skrzyżowania z ul. Rolanda), druga - pod ul. Kondratowicza w rejonie skrzyżowania z ul. Malborską, w sąsiedztwie ratusza dzielnicy Targówek, a trzecia - pod ul. Kondratowicza w rejonie skrzyżowania z ul. Rembielińską.

W ramach realizacji odcinka zachodniego wybudowane zostaną 2 stacje wraz z tunelami szlakowymi, wentylatorniami oraz komorą demontażową przy torach odstawczych stacji. Jedna stacja metra będzie usytuowana pod ul. Górczewską w rejonie centrum handlowego, a druga - pod tą samą ulicą, ale w rejonie skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich (w sąsiedztwie Ratusza Dzielnicy Bemowo).

Wniosek o dofinansowanie inwestycji został zatwierdzony przez Komisję Oceny Projektu w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Ta, w ramach przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej, potwierdziła, że projekt spełnia kryteria ustanowione dla VI osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020. Łączna wartość punktów uzyskanych na podstawie kryteriów merytorycznych I stopnia wyniosła 62 punkty (na 82 punkty możliwe do uzyskania), co stanowi 75,6% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów.

Dzięki tej inwestycji poprawić się ma skomunikowanie miasta.

PODZIEL SIĘ