Sześciu chętnych do wybudowania hali w Sochaczewie dla KM w formule PPP

Sześciu chętnych do wybudowania hali w Sochaczewie dla KM w formule PPP

23 września 2017 | Źródło: Koleje Mazowieckie
PODZIEL SIĘ

W piątek, 22 września br., otwarto wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. Zaprojektowanie i wybudowanie oraz eksploatacja hali utrzymaniowo-naprawczej pojazdów kolejowych w Sochaczewie (obejmującej świadczenie usług w poziomie utrzymania P4). Projekt ma zostać zrealizowany w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Fot. Arch. Kuriera Kolejowego

Wnioski złożyło Alstom Konstal, Bombardier Transpotation Polska, Aldesa Development, Mallena Investments, konsorcjum: Pesa Bydgoszcz i ZNTK Mińsk Mazowiecki oraz konsorcjum Stadler Service Polska i Stadler Polska.

– Cieszę się, że nasz projekt spotkał się z tak dużym zainteresowaniem. Realizacja takiej inwestycji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego nie jest jeszcze zbyt popularna w Polsce, ale Koleje Mazowieckie lubią nowatorskie i trudne wyzwania. Wybudowanie hali utrzymaniowo-naprawczej jest dla nas projektem strategicznym, który w przyszłości przełoży się na lepsze funkcjonowanie spółki. To, obok zakupu 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych, największe przedsięwzięcie Kolei Mazowieckich w historii istnienia firmy i ogromna praca na najbliższe lata – wskazuje Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny Kolei Mazowieckich.

Ogłoszenie dotyczące projektu wybudowania hali utrzymaniowo-naprawczej pojazdów kolejowych w Sochaczewie zostało upublicznione w czerwcu tego roku. Przedmiotem umowy będzie wspólna realizacja przedsięwzięcia, w ramach którego partner prywatny zobowiąże się do poniesienia wydatków na budowę obiektu, do jego utrzymania oraz zarządzania nim, a spółka Koleje Mazowieckie będzie zlecała w ramach wieloletniej umowy naprawy taboru w poziomie P4. Ponadto partner prywatny będzie miał możliwość prowadzenia własnej działalności zarobkowej, czyli uprawnienie do eksploatowania bazy na zasadach komercyjnych. Koleje Mazowieckie dysponują gruntem o powierzchni ponad 6,5 ha z przeznaczeniem na inwestycję w Sochaczewie.

W dalszym etapie postępowania komisja przetargowa  będzie weryfikować wnioski pod względem formalnym, a następnie zostaną wysłane zaproszenia do udziału w negocjacjach do tych podmiotów, których wnioski nie zostaną odrzucone. Negocjacje z potencjalnymi wykonawcami będą dotyczyć m.in. aspektów  technicznych, finansowych i prawnych.

PODZIEL SIĘ