126 mln zł na modernizację odcinka Warszawa Gdańska - Warszawa Rembertów

126 mln zł na modernizację odcinka Warszawa Gdańska - Warszawa Rembertów

25 września 2017 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały wartą 126 mln zł umowę na przebudowę odcinka pomiędzy Warszawą Gdańską a Warszawą Rembertowem. Projekt zakłada budowę nowego przystanku Warszawa Stalowa, nowych przejść podziemnych, wymianę torów oraz sieci trakcyjnej. Nowe urządzenia sterowania zwiększą poziom bezpieczeństwa i sprawność kolei.

Fot. PKP PLK

- Inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego zwiększają dostępność Polaków do kolei. To efekt modernizacji i remontu linii kolejowych ale także budowy nowych przystanków. Dzięki takim przystankom, jak nowy obiekt Warszawa Stalowa, transport kolejowy integrujemy z komunikacją miejską. Podobne rozwiązania jak w stolicy są realizowane m.in. w Krakowie i Gorzowie Wielkopolskim – mówi Andrzej Bittel podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Nowy przystanek Warszawa Stalowa zostanie wybudowany w pobliżu wiaduktu kolejowego nad Aleją Solidarności. Dwa perony będą wyposażone w wiaty, oświetlenie i ławki oraz czytelne oznakowanie i system informacji. Bezpieczne i wygodne dojście do przystanku zapewni przejście podziemne wyposażone w pochylnie. Obiekt będzie dostępny dla osób  ograniczonej mobilności.

Nowy przystanek to pozytywna zmiana dla mieszkańców Warszawy, szczególnie w rozwijającej się dzielnicy Praga. Przystanek powstanie blisko nowobudowanej stacji metra. Zwiększą się możliwości komunikacyjne w stolicy i dojazd z Pragi. Budowa planowana jest na lata 2018 – 2019.

- Efektem modernizacji będą sprawniejsze podróże w aglomeracji warszawskiej. Pasażerowie skorzystają z dodatkowego przystanku Warszawa Stalowa. Istotny zakres prac to także montaż 54 rozjazdów i nowych urządzeń sterowania ruchem, które zwiększą poziom bezpieczeństwa – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

Przebudowanych zostanie 11 km torów pomiędzy stacjami Warszawa Gdańska i Warszawa Rembertów. Wymieniona zostanie sieć trakcyjna. Wyremontowane będą dwa wiadukty kolejowe: nad ulicą Instytutową i Staniewicką. Na stacji Warszawa Wschodnia Towarowa wybudowana zostanie nowa nastawnia. Montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz 54 nowych rozjazdów zapewni lepsze warunki jazdy pociągów.

Wybudowanie przejścia podziemnego przy ulicy Starzyńskiego, na wysokości ul. Namysłowskiej, zapewni dojście do cmentarza cholerycznego. W 2012 roku, podczas prac modernizacyjnych linii Warszawa – Gdańsk, kolejarze oraz wykonawcy wyremontowali cmentarz położony pomiędzy trzema liniami kolejowymi. Dzięki zaplanowanym pracom dostęp do nekropoli będzie wygodny i bezpieczny.

Inwestycja „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki, etap I” będzie realizowana w systemie „projektuj + buduj”. Planowana na 26 miesięcy od podpisania umowy – do października 2019 roku. Roboty rozpoczną się w drugiej połowie 2018 roku, bez wstrzymywania ruchu pociągów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania wynosi 85 %. Prace wykona firma Torpol S.A.

Liczby inwestycji:

  • 1 nowy przystanek wyposażony w 2 perony
  • 2 nowe przejścia podziemne
  • 2 wyremontowane wiadukty kolejowe
  • 11 km przebudowanych torów
  • 11 km wymienionej sieci trakcyjnej
  • 54 wymienione rozjazdy
  • 1 nowa nastawni na stacji Warszawa Wschodnia Towarowa