Inwestycje kolejowe w Krakowie prowadzone są zgodnie z planem

Inwestycje kolejowe w Krakowie prowadzone są zgodnie z planem

05 października 2017 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Organizacja ruchu przyjęta na kolejowych inwestycjach w Krakowie jest przestrzegana. Prace prowadzone są w formule uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Rozwiązania organizacji ruchu drogowego na ul. Grzegórzeckiej były dodatkowo przez PKP Polskie Linie Kolejowe  konsultowane z Radą Dzielnicy Grzegórzki i na wrześniowych spotkaniach z mieszkańcami.

Fot. PKP PLK

Dla każdego etapu robót osobno i szczegółowo analizowane są możliwości techniczne, technologiczne i organizacyjne, dotyczące zajęcia ulic lub części pasa drogowego.

Wszystkie zamknięcia były uzgodnione z miastem kilka miesięcy temu. Jednak PLK, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zobowiązała wykonawcę do zmiany technologii robót, co pozwoli zminimalizować utrudnienia komunikacyjne w mieście. Istotne dla mieszkańców zmiany, które ograniczą niedogodności to:

- na ul. Kopernika zostanie przywrócony ruch pojazdów samochodowych po jednym pasie oraz ruch pieszych. Taka organizacja będzie obowiązywała do dnia 02.11.2017 r.

- ul. Łokietka nie będzie zamknięta. Zmiany nastąpią dopiero po 15 października, gdy przywrócony zostanie ruch na ul. Wrocławskiej.

Inwestycje prowadzone przez PLK tworzą nowe możliwości dla przewozów pasażerskich w Krakowie i województwie małopolskim. Inwestor, uwzględniając konieczność niezbędnych dla prac zmian w organizacji ruchu, na bieżąco zwraca uwagę na sytuację komunikacyjną w mieście. Każda możliwość ograniczenia niedogodności będzie wykorzystywana. Zwiększona będzie także liczba działań informujących o aktualnej komunikacji w obszarze inwestycji kolejowych.

PODZIEL SIĘ