Regulacje UTK publikuje „Poradnik dla komisji kolejowych”

UTK publikuje „Poradnik dla komisji kolejowych”

06 października 2017 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Urząd Transportu Kolejowego przygotował „Poradnik dla komisji kolejowych” obejmujący tematyką tory, rozjazdy i skrzyżowania torów. Opracowanie zostało stworzone na bazie doświadczeń nadzoru nad komisjami kolejowymi. W skład takich komisji, prowadzących postępowania po wypadkach i incydentach, wchodzą przedstawiciele spółek kolejowych wyznaczeni do udziału w ich pracach.

Fot. PKP PLK

Poradnik to kompleksowe kompendium wiedzy eksperckiej powstałe na bazie wieloletniej praktyki, a stanowiące praktyczny przewodnik w pracy komisji kolejowych. Dostarcza wiedzy, narzędzi i metod, które mogą wykorzystać zarówno osoby rozpoczynające badanie zdarzeń kolejowych, jak i doświadczeni pracownicy, którzy chcą wzbogacić swój warsztat. Pozycja ta może stać się również skarbnicą wiedzy dla wszystkich związanych z bezpieczeństwem transportu kolejowego.

- Mam nadzieję, że poradnik posłuży nie tylko adaptowaniu sprawdzonych już praktyk, ale będzie również inspiracją do wprowadzania nowych rozwiązań, które pozwolą na jeszcze bardziej efektywne prowadzenie postępowań przez komisje kolejowe - wskazuje Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Wspólnym celem powinna być poprawa bezpieczeństwa kolejowego. Nie jest to możliwe bez dogłębnej analizy zdarzeń, w tym identyfikacji przyczyn i podjęciu adekwatnych kroków w celu ich wyeliminowania.  To zaś zależy od jakości pracy wykonanej przez komisje kolejowe – podkreśla prezes UTK.

Kolejne poradniki dla komisji kolejowych są obecnie w opracowaniu. Będą dotyczyć pojazdów kolejowych oraz urządzeń sterowania ruchem. Wydanie poradnika nie jest jedynym działaniem wspierającym prace komisji kolejowych. Członkowie komisji mogą również uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Urząd w ramach projektu Akademia UTK.

Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej UTK.

PODZIEL SIĘ