Rejon Przeładunkowy Małaszewicze przejdzie modernizację, która usprawni transport towarów

Rejon Przeładunkowy Małaszewicze przejdzie modernizację, która usprawni transport towarów

11 października 2017 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

Sprawniejszy transport towarów oraz znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego – to najważniejsze cele projektu w ramach podpisanej w Warszawie przez Cargotor i Systra umowy na wykonanie studium wykonalności i projektu budowlanego dla Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze.

Fot. PKP Cargo

– To dla nas priorytetowe przedsięwzięcie w przeciągu najbliższych kilku lat. Projekt, z którym wiążemy wielkie nadzieje – mówi Pan Jacek Rutkowski, prezes zarządu Cargotor, zarządcy infrastruktury, spółki z grupy kapitałowej PKP Cargo. – Rejon Przeładunkowy Małaszewicze jest kluczowym miejscem na logistycznej mapie Europy, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy projekt Nowego Jedwabnego Szlaku przeszedł z fazy planowania do fazy faktycznej realizacji i niezwykle dynamicznie się rozwija. Modernizacja jest konieczna, aby czas transportu koleją z i do Azji był atrakcyjny – dodaje prezes Cargotoru.

– Umowa z Cargotor jest drugim największym kontraktem podpisanym przez polski oddział Systra w tym roku. Dla nas będzie to bardzo wymagający, ale jednocześnie jeden z najciekawszych projektów realizowanych w ostatnich latach. Mamy nadzieję, że nasza praca realnie przyczyni się do wzrostu znaczenia Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze – podsumowuje Małgorzata Nowakowska-Cicio, zastępca dyrektora Oddziału Systra w Polsce.

Umowa o wartości ponad 6 milionów złotych realizowana jest w ramach projektu 2015-PL-TM-0037-S „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią”, dofinansowanego ze środków Instrumentu „Łącząc Europę”. Poziom dofinansowania to 85%, a wykonawca ma 670 dni na wykonanie zadania.

PODZIEL SIĘ