Politechnika Warszawska planuje kupić symulator dyżurnego ruchu

Politechnika Warszawska planuje kupić symulator dyżurnego ruchu

11 października 2017 | Autor: PS | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Wydział Transportu uczelni, w ramach wyposażenia centrum modelowania i testowania systemów i urządzeń zarządzania ruchem kolejowym i drogowym, poszukuje dostawcy symulatora stanowiska sterowania ruchem kolejowym.

Fot. Rafał Wilgusiak

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja „Symulatora stanowiska sterowania ruchem kolejowym”. Stanowisko składa się z 6 szt. komputerów-stacji roboczych, komputerów serwerowych (zestawu komputerów stanowiących serwer), 2 szt. radiotelefonów pozwalających na realizację funkcji radiołączności kolejowej i oprogramowanie-system sterowania ruchem kolejowym.

Dodatkowo sprzęt powinien być sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Symulator będzie składał się ze sprzętu komputerowego i osprzętu umożliwiającego zaawansowane obrazowanie dynamicznych obrazów tworzących panel operatorski oraz ze specjalizowanego oprogramowania. Oprogramowanie powinno być wytworzone na bazie produktów stosowanych na kolei lub w metrze.

Symulator ma umożliwiać badanie:

— zobrazowania stanu urządzeń SRK (sterowania ruchem kolejowym) i sytuacji ruchowej w kontrolowanym obszarze,

— możliwości spójnego zobrazowania urządzeń towarzyszących procesowi sterowania ruchem kolejowym,

— algorytmów nastawiania przebiegów,

— algorytmów samoczynnego nastawiania przebiegów z uwzględnieniem aktualnej sytuacji ruchowej,

— reakcji personelu na sytuacje kryzysowe i sposobów ich rozwiązywania,

— technik szkolenia personelu w zakresie sterowania ruchem.

Dla symulatora powinien być dostarczony sprzęt oraz oprogramowanie specjalistyczne i systemowe, które powinno spełniać następujące wymagania dotyczące realizowanych funkcji:

— prezentacja stanu urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla obszaru zpr („obszaru zpr – „obszaru zdalnego prowadzenia ruchu”),

— wydawanie poleceń niezbędnych do realizacji prowadzenia ruchu na obszarze zpr,

— prowadzenie elektronicznego dziennika ruchu – funkcjonalność urządzeń typu pip (zgodność z instrukcją Ir-1 PKP PLK),

— rejestracji działań wykonywanych przez dyżurnego ruchu,

— realizacji pomocniczych pulpitu nastawczego,

— konfigurowanie różnych obszarów zpr,

— symulacji przejazdu pociągu przez obszar zpr,

— symulacji pracy nastawnicy elektronicznej dla posterunków obszaru zpr,

— przeprowadzania badań mikrosymulacyjnych w zakresie ruchu kolejowego na obszarze zpr,

— modelowania pokrycia obszaru zpr sygnałem GSM-R,

— zobrazowania pracy urządzeń ETCS,

— interfejsu do symulatora ruchu kolejowego,

— interfejsu do symulatora nastawnicy komputerowej,

— interfejsu do symulatora urządzeń przytorowych,

— interfejsu do symulatora urządzeń dyspozytorskich.

Środowisko symulacyjne powinno mieć możliwość wyświetlenia zobrazowania obszaru zdalnego sterowania i innych obrazów na 6 stacjach roboczych i ekranie wielkoformatowym (ekran nie stanowi elementu przetargu) oraz uruchamiania poszczególnych modułów oprogramowania na wirtualnych maszynach działających na serwerze. Powinno zawierać przykładową konfigurację obszaru zpr obejmującą co najmniej 6 zróżnicowanych, zapowiadawczych posterunków ruchu połączonych szalami jedno i dwutorowymi wyposażonymi w blokady samoczynne i półsamoczynne.

Ponadto, symulator ma składać się przynajmniej z sześciu stacji roboczych, serwera umożliwiającego uruchamianie wirtualnych maszyn oraz oprogramowania systemowego potrzebnego dla poprawnej pracy poszczególnych modułów oprogramowania, a także opierać się na rozwiązaniach stosowanych na kolei w Polsce.

Wszystkie moduły symulatora powinny posiadać dokumentację techniczną opisującą ich właściwości i sposób obsługi, konfigurowania i utrzymania

Dla wszystkich modułów symulatora powinno zostać przeprowadzone szkolenie dla grupy co najmniej 4 osób z wykorzystaniem gotowego symulatora w zakresie sposobu obsługi, konfigurowania i utrzymania.

Gwarancja na całość wynosi minimum 24 miesiące.

Kryteria oceny przy wyborze najkorzystniejszych ofert to: cena  (50%), parametry techniczne  (40%) oraz okres gwarancji (10%).

Termin składania ofert wyznaczono na 16 listopada. Zamówienie jest dofinansowane ze środków dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PODZIEL SIĘ