Polska i Kazachstan zacieśniają współpracę na Nowym Jedwabnym Szlaku

Polska i Kazachstan zacieśniają współpracę na Nowym Jedwabnym Szlaku

11 października 2017 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
PODZIEL SIĘ

4 października 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło spotkała się z przedstawicielami delegacji kazachstańskiej. Na spotkaniu obecni byli również m.in. ambasador Kazachstanu w Polsce Margulan Baimukhan i zastępca prezesa Narodowej Spółki Kolejowej Kazachstan Temir Żoły SA Sanzhar Yelyubayev. Rozmowy były następstwem spotkania ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka z ministrem inwestycji i rozwoju Republiki Kazachstanu Żenisem Kassymbekem 7 września 2017 r. w Astanie.

Fot. MIB

Kazachstan to ważny partner Polski w działaniach ukierunkowanych na rozwijanie euroazjatyckich szlaków transportowych. Wolumen przewozów kolejowych za pierwsze 6 miesięcy 2016 r. wyniósł ogółem 93 923 ton, w tym 26 472 ton stanowią przewozy intermodalne. Współpraca w ramach koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku jest jednym z elementów łączących nasze kraje, starających się optymalnie wykorzystać swoje położenie geograficzne.

– Polska posiada najdalej na zachód wysuniętą kolejową linię szerokotorową, liczne punkty styku linii szerokotorowych z normalnotorowymi oraz terminale i centra logistyczne. Walory te staramy się wykorzystywać – na przykład spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa w ramach przynależności do Stowarzyszenia Międzynarodowej Transkaspijskiej Trasy Transportowej (MTTT). Resort infrastruktury i budownictwa z uwagą obserwuje i popiera działania ukierunkowane na uruchomienie regularnych kontenerowych przewozów towarowych na szlaku euroazjatyckim. Cieszy mnie, że zacieśnianie tej współpracy wiąże się ze współdziałaniem między spółkami grupy PKP a spółką Kazachstan Temir Żoły. Należy wykorzystywać zarówno położenie Polski jako transportowej bramy do Europy, jak i Kazachstanu jako sąsiada Chin  – powiedziała wiceminister Justyna Skrzydło.

W trakcie spotkania omówiono również inne tematy dotyczące współpracy w zakresie kolejnictwa. Wskazano, że Polsko-Kazachstańska Grupa Robocza ds. Transportu i Logistyki, obejmująca zakresem swoich właściwości również sektor kolejowy, stanowi właściwą platformę współpracy w powyższych tematach.