PKP Intercity zapewnia, że w Pendolino pojawi się wi-fi

PKP Intercity zapewnia, że w Pendolino pojawi się wi-fi

11 października 2017 | Źródło: Sejm RP
PODZIEL SIĘ

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zwróciło się z prośbą do spółki PKP Intercity o przedstawienie stanowiska do zagadnień związanych z tematem wprowadzenia usługi wi-fi w pociągach Pendolino.

Fot. Alstom

Pomimo wielu starań do tej pory nie udało się wynegocjować z producentem pociągów, koncernem Alstom, zamontowania specjalnych instalacji wi-fi. Instalacje może wykonać jedynie producent, aby PKP Intercity nie straciło gwarancji. Według  wcześniejszych zapewnień pierwsze instalacje miały pojawić się już tego lata, ale do tej pory nie zostało to zrobione.

Spółka PKP Intercity poinformowała, że w zakresie montażu instalacji i urządzeń wi-fi w składach ED250 (Pendolino) przeprowadziła w ramach rozpoznania rynku szereg rozmów oraz konsultacji z potencjalnymi podmiotami posiadającymi doświadczenie w tego typu usługach. Wyniki ustaleń natury technicznej skłoniły do konsultacji prawnej w tym zakresie, dla zabezpieczenia interesów przewoźnika, w szczególności dla zapewnienia transparentności działań w przyszłym postępowaniu przetargowym.

Odbyte przez przedstawicieli spółki liczne spotkania i rozmowy, a następnie realizowane analizy prawne na podstawie zebranych danych i wypracowanie finalnej opinii z udziałem zewnętrznej kancelarii prawnej wskazało, iż nie jest pewne jakoby całość czynności w procesie mógł wykonać jedynie producent składów. Proces instalacji składa się z szeregu elementów, z których część najprawdopodobniej wymaga wyłonienia wykonawcy w trybie transparentnego przetargu. Szereg orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej jak również wyników kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wskazuje, iż utrata gwarancji nie może być wyłączną przesłanką do zamówienia całości w trybie z wolnej ręki.

Z tego względu przewoźnik rozpocznie negocjacje z producentem mające na celu wypracowanie i uzyskanie projektu wykonawczego wskazującego wszystkie elementy procesu instalacji wraz z podmiotem zobligowanym/mogącym je wykonać. Spółka zapewnia, że opracowała specjalny harmonogram działań pozwalających na efektywne zainstalowanie urządzeń wi-fi w składach Pendolino i uruchomienie usługi.

Należy również podkreślić, że Umowę na „Dostawę 20 sztuk pociągów (składów) zespolonych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania” podpisano 30 maja 2011 r. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie było wymogu dostarczenia przez producenta wi-fi.

- Informuję, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa na bieżąco monitoruje postępy w realizacji ww. harmonogramu – mówi Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

PODZIEL SIĘ