Cyfryzacja kolei instrumentem wdrażania jednolitego rynku

Cyfryzacja kolei instrumentem wdrażania jednolitego rynku

12 października 2017 | Źródło: RW
PODZIEL SIĘ

Jak budować zintegrowaną sieć kolejową w UE zdolną do konkurowania z transportem drogowym korzystając z technik cyfrowych? – nad tym problemem zastanawiali się uczestnicy konferencji pt. „Platforma cyfryzacyjna a wdrażanie IV Pakietu Kolejowego” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego, Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) i Instytut Kolejnictwa podczas 12. edycji Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO.

Fot. Rafał Wilgusiak

Aby poprawić konkurencyjność branży kolejowej niezbędne jest zapewnienie otwartego konkurencyjnego rynku europejskiego. Problemem są historyczne różnice pomiędzy rozwiązaniami  technicznymi, zwłaszcza w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Sytuacja ta utrudnia bezproblemowy przejazd pociągów na terytorium całej Unii. W odpowiedzi na te wyzwania w unijnym sektorze kolejowym powstają wspólne koncepcje i rozwiązania. Zakładają one wdrażanie najnowszych technologii we wszystkich obszarach działalności transportu kolejowego, począwszy od produkcji, sterowania ruchem kolejowym, poprzez zarządzanie infrastrukturą liniową i punktową, a na organizacji procesu przewozów kończąc.

Obecny na konferencji Jean-Pierre Loubinoux, dyrektor generalny Międzynarodowego Związku Kolei UIC przypomniał, że w marcu 2016 opublikowano dokument pt. „Mapa drogowa dla cyfrowej kolei”.

– Od kilkudziesięciu lat kraje UE współpracują ze sobą, aby zwiększać korzyści gospodarcze, jakie dają większe i lepiej zintegrowane rynki oraz zagwarantować obywatelom dostęp do tych korzyści. Uznaliśmy, że głównym kierunkiem wykorzystania technologii cyfrowych w transporcie szynowym w Europie powinno być kreowanie oferty wykorzystującej niezawodną łączność, zapewniającą bezpieczeństwo, wydajność i atrakcyjność usług kolejowych – wskazywał szef UIC.

Honorowy przewodniczący UIC, a zarazem członek Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, Adam Wielądek dodawał, że na poprawę konkurencyjności kolei wpływa również optymalne wykorzystywanie rosnącej liczby danych o działalności zarządczej, operacyjnej, eksploatacyjnej itd.

Uczestnicy debaty podkreślili, że transport kolejowy od zawsze wykorzystuje nowoczesne technologie. Jednakże rozwój techniki i perspektywy jej zastosowania wymagają działania z odpowiednim wyprzedzeniem. – Obszarów na kolei, w których występuje cyfryzacja jest coraz więcej. Obejmuje nie tylko informację pasażerską  czy cyfryzację poszczególnych usług, ale przede wszystkim  urządzenia sterowania ruchem i łączność. W tym względzie wspierają wdrażanie przepisów IV Pakietu Kolejowego dotyczących interoperacyjności. Trzeba jednak pamiętać, że wraz z rozwojem technologii rodzą się nowe zagrożenia, chociażby w kontekście rozrastających się baz danych (tzw. big data). Niestety, im bardziej rozbudowane systemy informatyczne, tym bardziej narażone na cyberataki. Musimy zatem patrzeć w przyszłość, kreować innowacyjność, pokazywać możliwości rozwoju techniki, a jednocześnie tworzyć zabezpieczenia, aby ten postęp nie był zagrożony. W tym celu współpracujemy z UIC wyznaczając nowe kierunki badawcze i rozwojowe – zaznaczał Andrzej Żurkowski, dyrektor Instytutu Kolejnictwa, a jednocześnie wiceprzewodniczący Platformy Badawczej UIC (IRRB).

Na nowoczesne technologie, które powinny też służyć poprawie satysfakcji klientów oraz zwiększeniu przepustowości, niezawodności i efektywności kolei m.in. poprzez automatyzację procesów, zwracał uwagę Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A., jednocześnie członek Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego. – Od kilkudziesięciu lat ważnym elementem polityki UE jest promowanie wydajniejszych i bardziej zrównoważonych rodzajów transportu, zwłaszcza kolejowych przewozów towarowych. Aby to osiągnąć niezbędne jest zrównanie opłat dla przewozów kolejowych z transportem drogowym, rozbudowa infrastruktury terminalowej i rozwój centrów logistycznych, ale też wprowadzanie innowacyjnych technologii skracających do minimum czas przeładunku, automatyzacja prowadzenia ruchu kolejowego (m.in. wdrożenie systemu ERTMS), zapewnienie przewoźnikom informacji o dostępnych trasach w czasie rzeczywistym czy wyposażenie taboru kolejowego w elektroniczne identyfikatory umożliwiające jego śledzenie. Niezbędne jest też usprawnienie i automatyzacja procesów związanych z rozrządem wagonów w świetle spodziewanego wzrostu przewozów rozproszonych i dalszego wzrostu przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku, jak też likwidacja barier administracyjnych w transporcie kolejowym, np. uproszczenie procedur homologacji taboru i wydawania certyfikatów bezpieczeństwa – wymieniał Mirosław Antonowicz.

W debacie udział wzięli liczni przedstawiciele branży, w tym m.in. Tadeusz Szozda, przewodniczący Organizacji Współpracy Kolei OSŻD, która skupia ministerstwa transportu i centralne organy państwowe kierujące transportem kolejowym 27 krajów Europy i Azji.

PODZIEL SIĘ