Koleje Wielkopolskie chcą zakupić cztery nowe pociągi spalinowe

Koleje Wielkopolskie chcą zakupić cztery nowe pociągi spalinowe

13 października 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Przewoźnik ma zamiar poszerzyć swój tabor kolejowy, w związku z czym poszukuje kontrahenta na zakup i dostarczenie czterech fabrycznie nowych 2-członowych spalinowych zespołów trakcyjnych do wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich.

Fot. Koleje Wielkopolskie

Zgodnie z treścią zamówienia wybrany wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć m.in.:

  • do każdego pojazdu - osprzęt konieczny do zapewnienia prawidłowej obsługi, eksploatacji i serwisowania pojazdu, na który składa się po jednej sztuce do każdego: laptop wraz z oprogramowaniem serwisowym, zestaw urządzeń do pobierania danych zapisywanych w rejestratorze zdarzeń w pojeździe, dodatkowy, zapasowy nośnik zapisu cyfrowego umożliwiający przechowywanie danych z zainstalowanego na pojeździe monitoringu prowadzonego w sposób ciągły przez minimum 4 dni oraz urządzenie wraz z oprogramowaniem umożliwiające odczyt danych zapisanych w rejestratorze monitoringu,
  • kompletny system informacji pasażerskiej do zabudowy w formie stacjonarnej („System Szkoleniowy”) umożliwiający symulację prawidłowej pracy i szkolenie kadr, w tym sprawdzanie poprawności przetwarzanych danych w systemie, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 211 z późn. zm.),
  • do każdego pojazdu - materiały i części eksploatacyjne niezbędne do wykonania przeglądów na poziomie utrzymania P1 wymagane zgodnie z DSU w okresie do momentu, gdy wymagana jest realizacja pierwszego przeglądu poziomu P2,
  • do każdego Pojazdu - materiały i części eksploatacyjne niezbędne do wykonania pierwszego przeglądu na poziomu utrzymania P2,

Dodatkowo  wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić na własny koszt i ryzyko dwa pierwsze przeglądy na 1-poziomie utrzymania oraz pierwszy przegląd na 2-poziomie utrzymania każdego z dostarczonych pojazdów.

Kryteriami oceny przy wyborze najkorzystniejszej oferty są: cena (90%) , okres gwarancji (8%) i termin realizacji (2%).  Zainteresowani mogą składać oferty do 21 listopada do godziny 14:30.

Przewiduje się, że zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pod nazwą: „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego” zgodnie z wielkopolskim regionalnym programem operacyjnym na lata 2014 – 2020.