PLK niespodziewanie unieważnia wielomilionowy przetarg niedługo po ogłoszeniu wyników

PLK niespodziewanie unieważnia wielomilionowy przetarg niedługo po ogłoszeniu wyników

13 października 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W powodu złego przeliczenia oceny przy wyborze najkorzystniejszej oferty i braku możliwości wprowadzenia korekt, PKP Polskie Linie Kolejowe musiały unieważnić całe postępowanie wartego ponad 300 mln zł przetargu pn. "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" tuż przed oficjalnym podpisaniem umowy z niedoszłym zwycięzcą – Grupą ZUE.

Fot. Januszk57 | Wikimedia Commons

Przypomnijmy – PKP PLK w kwietniu br. ogłosiła przetarg na wykonanie prac modernizacyjnych na linii Chabówka – Zakopane (nr 99) wraz z budową łącznicy w Chabówce. W ramach zadania miał zostać wybudowany nowy przystanek w Chabówce, przebudowane perony na 12 stacjach i przystankach oraz wymienione ponad 44 km toru. W sumie prace miały objąć ok. 107 obiektów inżynieryjnych.

Zgodnie z treścią ogłoszenia - kryteriami oceny przy wyborze najkorzystniejszej oferty miały być cena (60%), termin realizacji (20%) i doświadczenie personelu (20%). PKP PLK wyceniła wartość całej inwestycji na 330,1 mln zł. Termin realizacji zadania miał być nie dłuższy niż 42 miesiące.

W dniu otwarcia ofert, 20 czerwca, oferta grupy ZUE (406 mln zł) biorąc pod uwagę tylko cenę ofertową zajęła wówczas drugie miejsce. Jednakże po otrzymaniu wszystkich ofert i analizie wszystkich 5 dopuszczonych ofert, uwzględniającej wszystkie ww. kryteria oceny - oferta spółki ZUE okazała się najkorzystniejsza. PKP PLK oficjalnie zakończyła postępowanie przetargowe 3 października, ogłaszając wyniki jeszcze tego samego dnia.

Ostatecznie jednak zamawiający unieważnił postępowanie przed podpisaniem ostatecznej umowy. Jak wyjaśnia PLK, w toku postępowania "ujawniono omyłkę rachunkową w przeliczeniu średniej miarodajnej w kryterium ceny". Przy prawidłowym wyliczeniu oferta ZUE wcale nie zostałaby najwyżej oceniona. Błąd spowodował, że ZUE zostało wezwane do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Jak tłumaczy PLK, w postępowaniu wzięło udział pięciu wykonawców. Ponieważ rozstrzygnięcie przedłużało się, wygasły ważności wadium oraz związania ofertą. Jeden z wykonawców przedłużył je samoczynnie, dwóch - po wezwaniu przez PLK, a pozostałych dwóch wcale.  Ponieważ jednak PLK nie może przywrócić do przetargu wykonawców, których odrzuciła ze względu na nieprzedłużenie ważności oferty, nie może też zastosować wzorów, które sama ustaliła w specyfikacji przetargu.

W związku z zaistniałą sytuacją całe postępowanie wydaje się być niemożliwe do naprawy, zatem trzeba będzie najprawdopodobniej ponownie rozpisać przetarg. Niewiadomo jeszcze jakie konsekwencje poniesie spółka PKP PLK za swoją pomyłkę.

PODZIEL SIĘ