Krzysztof Mamiński prezesem ZPK

Krzysztof Mamiński prezesem ZPK

13 października 2017 | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

13 października 2017 r. nastąpiły zmiany w składzie zarządu i rady głównej ZPK. W związku z rezygnacją złożoną dziś przez Macieja Libiszewskiego, dotychczasowego prezesa Związku, Zgromadzenie Ogólne powołało nowy zarząd.

Fot. Przewozy Regionalne

Dziś podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku Pracodawców Kolejowych wybrany został nowy zarząd organizacji. Prezesem ZPK został Krzysztof Mamiński, stojący na czele PKP S.A., a wiceprezesem Marek Chraniuk, szef PKP Intercity. Zgromadzenie Ogólne wybrało także dwóch członków zarządu, którymi zostali: Marek Olkiewicz, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych oraz Artur Kowalczyk, członek zarządu Przewozów Regionalnych.

Decyzją Zgromadzenia Ogólnego uzupełniono także skład Rady Głównej ZPK. W związku z rezygnacjami złożonymi przez Krzysztofa Mamińskiego (z funkcji przewodniczącego) oraz Marka Chraniuka (z funkcji członka Rady Głównej) do Rady powołani zostali: Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP S.A. i Jarosław Oniszczuk, członek zarządu PKP Intercity.

PODZIEL SIĘ