Postępy prac na warszawskiej linii obwodowej

Postępy prac na warszawskiej linii obwodowej

16 października 2017 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Trwają intensywne prace na warszawskiej linii obwodowej. Rosną nowe perony, a nad stołecznymi ulicami widać już konstrukcje nowych wiaduktów. Wszystkie prace PKP Polskich Linii Kolejowych są tak organizowane, aby w jak najmniejszym stopniu odczuwali je mieszkańcy.

Fot. PKP PLK

Nowe perony są coraz bardziej widoczne m.in. na przystankach: Warszawa Koło i Warszawa Kasprzaka. Na niektórych wykonawca postawił już konstrukcję wiat. Sprawnie przebiega budowa nowych wiaduktów kolejowych. Nad ul. Wolską rozciąga się już konstrukcja jednego z dwóch budowanych obiektów, a na ul. Kasprzaka widać nowe przyczółki kolejowej przeprawy. 
Przy wiadukcie na ul. Górczewskiej trwają prace nad budową nowych kładek dla pieszych, które znacznie ułatwią komunikację mieszkańcom i pasażerom.

Dzięki wartej 196 mln zł brutto inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego, w przyszłym roku na odcinku z Warszawy Gdańskiej do Warszawy Zachodniej przybędą dwa nowe przystanki: Warszawa Koło (w okolicy ul. Obozowej) i Warszawa Powązki. Obecne obiekty – Warszawa Wola, Warszawa Młynów oraz peron nr 8 na stacji Warszawa Zachodnia zostaną przebudowane.

Poza gruntowną przebudową przystanków zaplanowano również wymianę sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Zmienią się także wiadukty nad ulicami Wolską, Kasprzaka, Obozową i Zawiszy. Powstaną nowe kładki dla pieszych: nad ul. Górczewską, w obrębie ul. Prądzyńskiego oraz przystanku Warszawa Powązki.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych stworzy nowe możliwości dla komunikacji w Warszawie, m.in. w zakresie integracji komunikacji miejskiej i połączeń kolejowych. Zwiększy się bezpieczeństwo i komfort podróży. Będzie możliwe uruchomienie większej liczby połączeń w ruchu aglomeracyjnym i łatwiejsze organizowanie przejazdów pociągów dalekobieżnych.