MIB: w Krakowie nie dojdzie do paraliżu komunikacyjnego

MIB: w Krakowie nie dojdzie do paraliżu komunikacyjnego

18 października 2017 | Źródło: Sejm RP
PODZIEL SIĘ

W celu uniknięcia niepotrzebnego chaosu komunikacyjnego w Krakowie, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa skomentowało możliwość wprowadzenia regulacji, które wprowadziłoby wymóg koordynowania prac prowadzonych przez m.in. przez PKP PLK, by w przyszłości nie wprowadzać paraliżu komunikacyjnego w miastach, w których będą prowadzone równocześnie inwestycje budowlane i te związane z infrastrukturą kolejową.

Fot. Andrzej Banaś

- Uprzejmie informuję, że za organizację ruchu, w tym m.in. koordynację prac związanych z budową, modernizacją dróg oraz zapewnienie komunikacji na terenie Krakowa podczas realizacji inwestycji m.in. budowy estakady kolejowej przez PKP PLK oraz innych inwestorów odpowiedzialne jest Miasto Kraków – informuje Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

W przypadku ewentualnych niedogodności związanych z realizacją prac inwestycyjnych przez spółkę na terenie miasta, organizacja ruchu w obrębie prowadzonych prac jest najpierw uzgadniana, a następnie akceptowana przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Przyjęte rozwiązania komunikacji drogowej na ul. Grzegórzeckiej były konsultowane przez ZIKiT i PKP PLK z Radą Dzielnicy Grzegórzki.

Dla każdego etapu robót osobno i szczegółowo analizowane są możliwości techniczne, technologiczne i organizacyjne w zakresie zajęcia ulic lub części pasa drogowego. Spółka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zobowiązała wykonawcę do zmiany technologii robót i wprowadziła kilka zmian, które mają zminimalizować utrudnienia komunikacyjne w mieście tj.:

  • przywrócenie ruchu pojazdów samochodowych po jednym pasie oraz ruchu pieszych na ul. Kopernika - zmiana będzie obowiązywać do 2 listopada br.;
  • przywrócenie ruchu na ul. Wrocławskiej od połowy października.

Obecne inwestycje prowadzone przez PKP PLK pozwolą stworzyć nowe możliwości dla przewozów pasażerskich w Krakowie i w całym województwie małopolskim.

- Inwestor, uwzględniając konieczność przeprowadzenia niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na bieżąco zwraca uwagę na sytuację komunikacyjną w mieście. Ponadto, dla zapewnienia mieszkańcom aktualnych danych, zwiększona będzie także liczba działań informujących o aktualnej komunikacji w obszarze inwestycji kolejowych – dodaje Andrzej Bittel.