Operatorzy logistyczni chcą efektywnej obsługi celno-skarbowej

Operatorzy logistyczni chcą efektywnej obsługi celno-skarbowej

20 października 2017 | Autor: RW
PODZIEL SIĘ

Usprawnienie realizowanych przez klientów Krajowej Administracji Skarbowej procesów (m.in. odprawy granicznej, eksportu, importu oraz obrotu wyrobami akcyzowymi) i poszerzenie zakresu spraw, które będzie można załatwić w drodze elektronicznej – tego oczekują od urzędników przedsiębiorcy współpracujący z zespołem portów Szczecin-Świnoujście. Zgadzają się jednak, że KAS podjęła już szereg działań ułatwiających prowadzenie biznesu.

Fot. Marek Mosiński

Debata dotycząca usprawnienia obłsugi interesariuszy portów i ułatwień dla przedsiębiorców odbyła sie wczoraj w Szczecinie, podczas konferencji NAVIRAIL, organizowanej przez Kuriera Kolejowego.

Z początkiem marca bieżącego roku została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Podstawą dokonanych zmian była potrzeba zwiększenia skuteczności i efektywności działania w obszarze danin publicznych, jak również zwiększenia konkurencyjności polskich podmiotów gospodarczych.

Z administracją w łańcuchu dostaw mamy do czynienia na każdym etapie procesu logistycznego. Kluczowe jest to, aby była ona niewidzialna dla biznesu. Pierwszym najważniejszym sukcesem reformy administracji skarbowej jest to, że obowiązek przekazywania informacji ogranicza się do jednego podmiotu a nie do trzech odrębnie funkcjonujących służb. Wciąż jednak musimy żądać od firm wielu informacji dotyczących załadunku, przechowywania, odprawy. Pracujemy nad stworzeniem jednego okienka, gdzie te wszystkie dane będą dostępne online zaznacza Robert Hołubasz, zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie odpowiedzialny za pion kontroli.

Pierwsze efekty działania KAS już widać. Stworzenie jednego podmiotu z trzech organów skarbowych usprawniło pozyskiwanie informacji, a tym samym zwiększyło konkurencyjność przedsiębiorców prowadzących legalną działalność gospodarczą oraz ograniczyło szarą strefę, która powoduje nierówną konkurencję na rynku. Jednocześnie odnotowano wzrost dochodów trafiających do budżetu państwa.

Przedsiębiorcy uważają jednak, że brakuje jeszcze uruchomienia usługi polegającej na zapewnieniu mechanizmów wymiany i reużywalności danych pomiędzy służbą celno-skarbową a partnerami oraz klientami wraz z koordynacją wspólnych kontroli w celu przyspieszenia obsługi klienta (tzw. Single Window). W tym celu KAS zainwestuje 144,6 mln zł na wdrożenie tzw. Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). – Projekt będzie realizowany od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2021 r. mówi Wioletta Borek, zastępca dyrektora, Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie odpowiedzialna za pion celno-graniczny.

Dzięki temu ma być szybciej, taniej i bezpieczniej. – Szybciej bo importer będzie mógł dokonać zgłoszenia z dowolnego miejsca dzięki czemu oszczędzi on czas. Będzie też traktowany priorytetowo w przypadku kontroli. Taniej, bo przedsiębiorca nie będzie musiał zamrażać środków pieniężnych. Tym samym może obracać większym kapitałem. Bezpieczniej, bo system zapewni płynny przepływ towarów w ramach globalnego łańcucha dostaw. W efekcie zwiększy się konkurencyjność polskich podmiotów na rynku – tłumaczy Robert Hołubasz.

Przetarg na stworzenie platformy PUESC zostanie ogłoszony w przyszłym roku. Na ukończeniu jest dokumentacja zawierająca wszystkie wytyczne dla tej usługi. – Przewidziane zostały wszystkie możliwe uproszczenia, dokumentacja liczy już 1000 stron. Pracowaliśmy nad nią z wieloma ekspertami oraz praktykami z branży TSL. Niemniej zapraszamy jeszcze każdego kto chciałby zgłosić jakieś uwagi – zaznacza Wioletta Borek.

Przedsiębiorcy liczą, że ten projekt usprawni ich kontakty z KAS. Problemem dla nich wciąż pozostaje klauzula prawna, która mówi o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe VAT. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami administracja skarbowa może dochodzić uregulowania należności podatkowych od przedstawicieli nierzetelnej firmy, takich jak agencje celne, które zawodowo trudnią się reprezentowaniem podmiotów i osób fizycznych przez organem celnym.

Należałoby też usprawnić proces przeprowadzania kontroli celno-skarbowych. W przypadku kontenera składowanego na terminalu operator powinien znać nie tylko datę wizyty przedstawiciela KAS, ale też czas przeprowadzenia kontroli. Wiedza na ten temat pozwoli w odpowiednim terminie przygotować kontener, do którego wcześniej trzeba się dostać i go wystawić na sprawdzenie – zaznacza Monika Żaboklicka z Rady Interesantów Portu Szczecin.

Kooperanci portu liczą, że w systemie Single Window to wszystko w sposób bezpieczny i przejrzysty zostanie uregulowane. Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej odpowiadali, że temu ma właśnie służyć informatyzacja działań KAS.–  Staramy się wszystkie procedury tak powiązać, aby to miało ręce i nogi. Ideałem byłoby, aby wszyscy uczestnicy łańcucha mieli dostęp do wszelkich możliwych danych. Jednak nie każdy podmiot chce się nimi podzielić, gdyż wiele z nich to dane wrażliwe. Trzeba więc określić zbiór informacji, które będę ogólnodostępne i przyspieszą działania służb, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności firm – wskazywała Wioletta Borek.

Wśród przedsiębiorców pojawiły się też obawy, że ujednolicenie służb celno-skarbowych przyczyni się do większej fiskalizacji. – Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło – stwierdza Dorota Kościuczyk, Kierownik Działu Spedycji Morskiej w Hartwig Szczecin, członkini Komisji Celnej Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Wioletta Borek uspokajała, że nawet jeśli gdzieś występują kłopoty, to urząd cały czas stara się je rozwiązywać. – KAS pracuje obecnie nad odbiurokratyzowaniem urzędu. W związku z tym, że jesteśmy nową strukturą trzeba nam dać trochę czasu, abyśmy wszystkie te sprawy poukładali – mówi zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

Robert Hołubasz dodawał, że po 7 miesiącach funkcjonowania jednolitej administracji skarbowej, Izba w Szczecinie wprowadziła już główne założenia reformy. – Jesteśmy urzędem bardziej przyjaznym klientom, otwartym na dialog w każdej kwestii, a nasze kontrole są przeprowadzane na zasadzie komunikacji wewnętrznej a nie interwencji. Ta współpraca z branżą pozwoliła na redukcję liczby kontroli o blisko 100 na poziomie weryfikacji skarbowej – argumentował przedstawiciel KAS.

Poza ty, Jarosław Grzelak, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, wsłuchawszy się w postulaty przedsiębiorców zgłosił we wrześniu br. wniosek do Ministerstwa Rozwoju i Finansów, aby rozważyć możliwość ponownej oceny obowiązywania klauzuli odpowiedzialności zbiorowej. – Mamy informację, że w resorcie finansów trwają prace, aby to ewentualnie poprawić lub całkowicie znieść ten zapis, gdyż tego oczekują przedsiębiorcy – wskazywał Hołubasz.

Przedsiębiorcy zwracali również uwagę, że systemy i narzędzia służące automatyzacji i informatyzacji działań KAS powinny uwzględniać współczesne zagrożenia, tj. być chronione m.in. przed cyberatakami. W przeciwnym razie możemy mieć do czynienia z paraliżem, a nie usprawnieniem. – Zdajemy sobie z tego sprawę i mamy to na względzie. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Chcę tylko zaznaczyć, że ostatni stwierdzony wirus w systemie Izby Celnej w Szczecinie miał miejsce w 2002 roku – zaznacza Wioletta Borek. 

PODZIEL SIĘ