Regulacje UTK udostępnił aplikację wspomagającą generowanie statutu sieci kolejowej

UTK udostępnił aplikację wspomagającą generowanie statutu sieci kolejowej

23 października 2017 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego została udostępniona aplikacja ułatwiająca realizację obowiązku stworzenia statutu sieci kolejowej. UTK chce w ten sposób maksymalnie ułatwić przedsiębiorcom spełnienie wymogów ustawy i zminimalizować ryzyko popełnienia błędów.

Fot. PKP PLK

W aplikacji w przystępny sposób można opisać zarządzaną przez siebie infrastrukturę oraz nadać jej właściwy status. Aby skorzystać z aplikacji należy się zarejestrować, podając kontaktowy adres poczty elektronicznej i wprowadzić przesłany przez system numer PIN. Następnie w zakładce ustawienia należy uzupełnić swój profil, by wydruki zawierały poprawne dane zarządcy infrastruktury. Wprowadzane dane mogą dotyczyć linii kolejowej, bocznicy lub innej drogi kolejowej dla infrastruktury udostępnianej, prywatnej lub nieczynnej. Przy wprowadzaniu danych cały czas działa system inteligentnej podpowiedzi informujący użytkownika jakie dane powinny być wpisane w danym miejscu formularza. Wszystkie dane przesyłane przez Internet są szyfrowane, a dostęp do nich ma jedynie użytkownik.

To pierwsza aplikacja tego typu, dostępna dla każdego zainteresowanego zarządcy infrastruktury, a przygotowana w UTK. Doświadczenia zebrane podczas jej eksploatacji pozwolą w przyszłości na rozszerzenie zestawu usług świadczonych przez Urząd Transportu Kolejowego drogą elektroniczną.

Korzystanie z narzędzia nie jest obowiązkowe, a finalny kształt statutu określa zainteresowany. Ważne jest natomiast, aby zawierał  on wszystkie informacje wskazane w art. 5 ust. 2a  ustawy o transporcie kolejowym: „Zarządca sporządza statut sieci kolejowej wskazujący linie kolejowe, bocznice kolejowe oraz inne drogi kolejowe przez niego zarządzane, a także wskazujący, które z nich stanowią infrastrukturę nieczynną lub prywatną. Zarządca umieszcza w statucie sieci kolejowej również informację o elementach infrastruktury kolejowej wchodzących w skład linii kolejowej, które są zarządzane przez innego zarządcę”.

Zarządcy infrastruktury mają obowiązek sporządzić statut swojej sieci kolejowej  do 9 grudnia 2017 r.  Dokument ten pozostaje w przedsiębiorstwie i będzie on weryfikowany podczas ewentualnej kontroli prowadzonej przez prezesa UTK w ramach działań nadzorczych.

UTK przypomina, że brak statutu sieci kolejowej jest równoznaczny z nadaniem zarządzanej infrastrukturze statusu infrastruktury nieczynnej.

PODZIEL SIĘ