Na rozwoju intermodalu skorzystają porty Szczecin i Świnoujście

Na rozwoju intermodalu skorzystają porty Szczecin i Świnoujście

30 października 2017 | Autor: AB
PODZIEL SIĘ

Jerzy Materna, podsekretarz stanu w resorcie gospodarki morskiej, przedstawia plany wskrzeszenia żeglugi rzecznej. Za rok będą znane ostateczne wyniki studium wykonalności dla planowanych inwestycji.

Fot. Marek Mosiński

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest zainteresowane stworzeniem wielogałęziowej platformy współpracy, dzięki czemu będzie możliwe osiągnięcie zrównoważonego rozwoju transportu. Okazją do nawiązania takiej międzygałęziowej kooperacji była konferencja NAVIRAIl, która odbyła się w dniach 18-19 października w Szczecinie. Obecny na niej Jerzy Materna, przedstawił resortowe plany użeglownienia polskich rzek.

- Rok temu Rada Ministrów przyjęła założenia rozwoju dróg wodnych w latach 2016-2020 z perspektywą do 2030 r. Szóstego marca tego roku prezydent Andrzej Duda ratyfikował układ AGN - o szlakach o znaczeniu międzynarodowym. W Europie jest 9 takich szlaków z czego w Polsce są trzy: Odrzańska Droga Wodna, szlak E40 od Gdańska, przez Warszawę do Dniepru, oraz szlak od Rotterdamu przez Odrę i Wartę a następnie Wisłę na Litwę. Przyjecie tego układu wymusza na rządzie wykonanie IV klasy żeglowności – tłumaczy Jerzy Materna.
 
20 lipca 2017 r. weszło w życie Prawo wodne, które zapewnia prawne narzędzia dla wykonania inwestycji rzecznych na szlakach międzynarodowych. Od 2018 r. powstaną trzy Urzędy Żeglugi Śródlądowej, które będą pilnowały bezpieczeństwa, zajmą się wydawaniem uprawień oraz będą odpowiadały za planowanie takich projektów jak Odrzańska Droga Wodna. Urzędy będą zlokalizowane w Szczecinie, Wrocławiu i Bydgoszczy.

- To ważny etap, idziemy do przodu, dzięki konferencjom jak ta, możemy rozmawiać o ważnych problemach. W dłuższej perspektywie uda się rozwinąć transport intermodalny aby więcej towarów było odprawiane w Szczecinie i Świnoujściu – podkreśla Jerzy Materna. - Wkrótce ogłoszony będzie przetarg na tor wodny Szczecin-Świnoujście, do głębokości 12,5m i szerokości ponad 100 m, co zwiększy szanse dna wpływanie do portów większych statków. A to z kolei pozwoli doprowadzić ODW do do III, a następnie do IV klasy – dodaje.

Aby uzyskać IV klasę żeglowności, należy wybudować na Odrze kilkadziesiąt stopni wodnych. Wkrótce, dzięki współpracy z Zespołem Portów Szczecin-Świnoujście powstanie studium wykonalności dla tej inwestycji. Pierwsze szczątkowe wyniki studium będą ogłoszone 6 listopada na Politechnice Wrocławskiej.

- Dokończenie całości studium wykonalności nastąpi w  drugim kwartale 2018 r. Nasze ministerstwo rozpoczęło ekonomiczne aspekty studium wykonalności, które wykaże potrzebę realizacji projektu. Przewidujemy, że pod koniec 2018 r. będą znane wyniki. To pozwoli na kolejny etap czyli realizację konkretnych zamierzeń. Do realizacji stopni wodnych chcemy powołać spółkę specjalnego przeznaczenia. Aktualnie do projektu chcą przystąpić państwowe firmy, m.in. energetyczne oraz KGHM. Mam nadzieję, że zainteresowanie wykażą też inne podmioty, w tym Grupa Azoty. A dzięki temu transport po Odrzańskiej Drodze Wodnej będzie realizowany – informuje Jerzy Materna.

PODZIEL SIĘ