Wyniki przewozów towarowych za wrzesień lepsze niż w ubiegłym roku

Wyniki przewozów towarowych za wrzesień lepsze niż w ubiegłym roku

03 listopada 2017 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W ciągu pierwszych 9 miesięcy obecnego roku przewoźnicy przewieźli blisko 177 mln ton. Masa ładunków przewiezionych we wrześniu przekroczyła 20 mln ton.

Fot. Rafał Wilgusiak

W ciągu dziewięciu miesięcy 2017 r. przewieziono o blisko 15 mln ton więcej (9,1%) niż w analogicznym okresie 2016 r. Praca przewozowa była wyższa o ponad 3 mld ton-km (8,3%)  i wyniosła ponad 40 mld tono-km.

We wrześniu 2017 r. przewieziono blisko 21 mln ton, a praca przewozowa wyniosła prawie 4,8 mld tono-km. Oznacza to, że wyniki za wrzesień są lepsze o 4,2% i 6,5% odpowiednio pod względem masy i pracy przewozowej od września 2016 r.

Średnia odległość transportu towarów wyniosła 229 km i była prawie o 5 km większa, niż we wrześniu roku ubiegłego.

Kolejowe przewozy towarowe na podstawie licencji  wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego realizuje obecnie 71 podmiotów. Największym przewoźnikiem wg masy towarów jest PKP Cargo z udziałem w rynku 44,5%. Przewozy PKP Cargo w ujęciu masy w 3 kwartałach 2017 roku były o 12,0 proc. większe, a praca przewozowa o 9,8 proc. większa niż w analogicznym okresie 2016 roku. Udziały spółki we wzroście rynku w okresie od stycznia do września 2017 roku wynosiły odpowiednio 60,0 proc. i 60,7 proc.

Na kolejnych miejscach pod względem masy plasują się: DB Cargo z 17,9% udziału w rynku, Lotos Kolej (5,6%), PKP LHS (4%), CTL Logistics (3,7%),